MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

Anglicky Česky Německy Čínsky Francouzsky Španělsky Italsky Portugalsky Flags

Doporučit přátelům


Hlavní stránka
Produkty
Dokumentace
CAD podpora
Ke stažení
Ceník, nákup
Napište nám
Podpora, kontakt


OEM verze
Partneři


Užitečné odkazy
Novinky


30.08.2018 - Uvedena nová verze MITCalc 1.74
10.07.2017 - Uvedena nová verze MITCalc 1.73
01.04.2016 - Uvedena nová verze MITCalc 1.72
29.08.2014 - Uvedena nová verze MITCalc 1.70a
21.01.2014 - Uvedena nová verze MITCalc 1.70
31.01.2013 - Uveden rozšiřující balíček EP08
31.08.2012 - Uvedena nová verze MITCalc 1.61
14.06.2011 - Uvedena nová verze MITCalc 1.60
10.01.2010 - Uvedena nová verze MITCalc 1.51
 

    

 

Ke stažení, Registrace

Upozornění: Překlady většiny výpočtů byly získány strojovým (automatickým) překladem anglické verze, proto v žádném případě nezaručujeme jejich správnost. Překlady provedené našimi uživateli, jsou vyjmenovány u jednotlivých překladových balíčků.

Poznámka: Jelikož níže dostupné překlady nejsou pod naší plnou kontrolou, neneseme odpovědnost za jejich kvalitu a správnost.

  • Instalaci překladů proveďte na stejné místo, kde je instalován základní balík výpočtů.
  • Přepnutí do nainstalovaného jazyka proveďte po spuštění výpočtu ve výběrovém seznamu na listu „Nastavení“.

Spanish (ver. 1.50; date: 22.05.2007)

- Instalación de traducciones hagan en mismo lugar, donde está instalado paquete elemental de cálculos

- Conmutación en lengua instalada hagan después de arranque de cálculos en escala de elección “Options”

- Las traducciones de la mayor parte de los cálculos fueron adquiridas por traducción (automática) de la versión inglesa, por eso en ningún caso no podemos garantizar su exactitud. Las traducciones hechas por nuestros usuarios, están citadas más abajo:

 Download

(1.4 Mb)

 Miguel Angel Ara Menendez: Cálculo de la viga (Beam calculation),

Italian (ver. 1.50; date: 22.05.2007)

- Installare le traduzioni nella stessa postazione in cui è installato il pacchetto principale dei calcoli.
- Effettuare il passaggio nella lingua installata dopo l´avvio del calcolo scegliendo il comando corrispondente nel menù „Options“

- Le traduzioni della maggior parte dei calcoli sono state ricavate dalla traduzione automatica della versione inglese, perciò non garantiamo in nessun caso la loro correttezza. Le traduzioni fatte dai nostri utenti sono disponibili qui di seguito:

 Download

(1.4 Mb)

Angelo Benvenuto: Straight beams,

Portuguese (ver. 1.50; date: 22.05.2007)

- Efectue a instalação das traduções no mesmo lugar onde está instalado o pacote principal dos cálculos

- Efectue a comutação para a língua instalada depois do arranque do cálculo na lista de escolha na folha “Options”

- As traduções da maioria de cálculos foram conseguidas mediante a tradução mecânica (automática) da versão inglesa, por isso não garantimos a exactidão destas de nenhum modo. As traduções realizadas por nossos usuários estão indicadas abaixo:

 Download

(1.4 Mb)

  Luiz Antonio ……………… Roller Chains (Transmissão da corrente de rolo) - 22.08.2005

Polish (ver. 1.61; date: 20.12.2012)

- Spolszczenie powinno zostać zainstalowane w lokalizacji, w której został już zainstalowany program.
- Zainstalowany język polski można wybrać z listy rozwijalnej w menu „Options” po uruchomieniu jednej z kalkulacji.
 

 Download

  The translation was made by company SolidExpert, ul. Królowej Jadwigi 236, Kraków, www.solidexpert.com