MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

 MITCalc verze 1.40

Děčín, Česká republika, 21.05.2007

Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o:

 - Nový výpočet šnekového ozubení (DIN, AGMA)
 - Integrace rozšiřujícího balíčku EP06 (Ložiska III - FAG)
 - Jazykový balíček pro čínštinu (traditional a simplified)
 - Další úpravy, opravy a rozšíření

Výpočet šnekového ozubení

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu šnekového soukolí. Ozubení je možné navrhovat pro zvolené koeficienty bezpečnosti a to včetně optimalizace například na hmotnost, účinnost, osovou vzdálenost a další. Kromě výpočtu geometrie a koeficientů bezpečnosti (opotřebení, zadírání, průhyb, únavový lom) je zařazena i teplotní analýza šnekového převodu. Výpočet je podle DIN 3996, DIN 3975-1, DIN 3975-2 a podle ANSI/AGMA 6022-C93 a /AGMA 6034-B92. Je podporován jak výstup do 2D tak i do 3D CAD systémů. (Více...)

Další úpravy, opravy a rozšíření výpočtů MITCalc

 - Kompatibilita výpočtů s MSOffice 2007 (úpravy uživatelského rozhranní)
 - Podpora AutoCADu 2008
 - Ložiska I - SKF:
    - Pro kuželíková a kuličková naklápěcí ložiska byla odstraněna doporučená hodnota max.
      dovoleného axiálního zatížení (platí pouze pro ložiska montovaná s adaptérem)
    - Kuličková naklápěcí ložiska - opravena chybná hodnota radiálního součinitele "X"
    - Oprava některých obrázků u válečkových a jehlových ložisek
    - Oprava 3D vykreslování u některých kuželíkových ložisek
    - Úprava 2D a 3D vykreslování u některých axiálních soudečkových ložisek
 - Ložiska II - INCH:
    - Korekce výpočtu dvojice kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro ložiska "MRC Bearing Group" s úhlem styku 15°
    - Zpřesnění výpočtu součinitele trvanlivosti a23 přesně podle "DIN ISO 281 Bbl 1:2003-04"


Instalační balíčky obsahující nové verze výpočtů MITCalc jsou přístupné ke stažení zde.

 

O výpočtech MITCalc

MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení, klínových a ozubených řemenů, řetězů, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy (AutoCAD®, AutoCAD LT®, IntelliCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Solid Edge®...) a jsou provedené podle mnoha národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, ANSI...).

Jdi na hlavní stránku

© Copyright 2003-2017, All rights reserved.