MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

Anglicky Česky Německy Čínsky Francouzsky Španělsky Italsky Portugalsky Flags

Doporučit přátelům


Hlavní stránka
Produkty
Dokumentace
CAD podpora
Ke stažení
Ceník, nákup
Napište nám
Podpora, kontakt


OEM verze
Partneři


Užitečné odkazy
Novinky


10.07.2017 - Uvedena nová verze MITCalc 1.73
01.04.2016 - Uvedena nová verze MITCalc 1.72
29.08.2014 - Uvedena nová verze MITCalc 1.70a
21.01.2014 - Uvedena nová verze MITCalc 1.70
31.01.2013 - Uveden rozšiřující balíček EP08
31.08.2012 - Uvedena nová verze MITCalc 1.61
14.06.2011 - Uvedena nová verze MITCalc 1.60
10.01.2010 - Uvedena nová verze MITCalc 1.51
28.01.2009 - Uveden rozšiřující balíček EP07 a opravný balíček SP06
15.09.2008 - Uvedena nová verze MITCalc 1.50
03.07.2007 - Uvedena nová verze MITCalc 1.40b

    

 

Opravný balíček SP06 (28.01.2009)

Opravný balíček SP06 pro MITCalc verze 1.50c řeší níže popsané problémy:

Čelní ozubení vnitřní - palcová verze (Gear3In_01.xls)

- Opraven výpočet geometrického koeficientu I (dotyk) na řádku [9.15] (Důležitost - Střední)
- Zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) na řádku [9.9] (Důležitost - Střední)

Čelní ozubení vnější - palcová verze (Gear1In_01.xls)

- Zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) na řádku [9.9] (Důležitost - Střední)

Čelní ozubení vnější, vnitřní, planetové – ISO verze (Gear1_01.xls, Gear3_01.xls, Gear5_01.xls)

- Zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu YFS (ohyb) na řádku [9.33] (Důležitost - Malá)

Opravný balíček SP05 (17.4.2006)

Opravný balíček SP05 pro MITCalc verze 1.22 řeší níže popsané problémy:

Čelní ozubení (palcová verze)

- Chybný výpočet hodnoty napětí v dotyku (kolo) na řádku [10.3] (Důležitost - Vysoká)

Kuželové ozubení (palcová verze)

- Chybný výpočet hodnoty napětí v dotyku (kolo) na řádku [10.3] (Důležitost - Vysoká)

Opravný balíček SP04 (3.3.2004)

Opravný balíček SP04 řeší níže popsané problémy včetně všech oprav z opravného balíčku SP01, SP02 a SP03.

Spojení hřídelí perem, drážkováním

- Tisk dokumentu. Nejsou vytištěny hodnoty na řádku [1.6-1.9, 2.2 a 2.3] (Důležitost - Nízká)

- Ke zvolenému průměru hřídele je napevno přiřazen rozměr pera. Oprava umožňuje volbu libovolného rozměru pera. (Důležitost - Střední)

- Nesprávná volba rozměru pera pokud je průměr hřídele přesně roven maximálnímu průměru hřídele doporučenému pro určitý rozměr pera. Například pro DIN 6885 při průměru hřídele 75mm je vybráno pero 22x14 namísto 20x12. (Důležitost - Střední)

Šroubový spoj

- Nekorektní nastavení některých buněk pro tisk (Důležitost - Nízká)

Opravný balíček SP03 (18.2.2004)

Hřídel

- Pokud je nastaven jako oddělovač desetinné čárky jiný znak než „.“ (tečka), nefunguje korektně načtení koeficientů koncentrace napětí beta do výpočtu (Důležitost - Vysoká)

Opravný balíček SP02 (28.1.2004)

Šroubový spoj

- Pokud je změněn typ závitu [4.10] na metrický, není naplněn výběrový seznam [4.11] odpovídajícími
  metrickými hodnotami. (Důležitost - Vysoká)

Opravný balíček SP01 (7.1.2004)

Klínové řemeny (palcová verze)

- Není možné zadávat průměr řemenice z klávesnice [2.4, 6.4] (Důležitost - Nízká)

Šroubový spoj

- Pokud je typ zatížení šroubového spoje [1.4] kolmé na osu šroubu, není zobrazováno upozornění [i] na problematické řádky výpočtu  (Důležitost - Nízká)

Hřídel

- Není ukotvena hlavička listu výpočet (Důležitost - Nízká)

- Nekorektní přepínání označení jednotek [4.1] (Důležitost - Nízká)

- Není ošetřeno zadání pozice pravé podpory pokud přesahuje délku hřídele (Důležitost - Nízká)