Přímé nosníky s konstantním průřezem (moment, napětí, průhyb...)