Kompatibilita výpočtů s různými verzemi Excelu.

MITCalc podporuje řadu verzí Microsoft Excelu. Ačkoliv Microsoft deklaruje vzájemnou kompatibilitu sešitů uložených v různých verzích Excelu, není to tak docela pravda a Excel 2010 poškozuje nevratně sešit uložený ve formátu *.xls (*.xlsx, *.xlsm) při jeho uložení.

Toto poškození se naštěstí netýká vzorců, nebo vypočtených hodnot (výsledky výpočtů jsou správně !!!). Avšak vložené ovládací prvky ve skrytých oblastech (tlačítka, seznamy, výběrové seznamy, grafy atd...), jsou při uložení přesunuté a rozměrově poškozené. Tyto problémy má v menší míře i Excel 2007 viz dále.

Naštěstí se tento problém vyhnul souborům, které jsou uloženy v binárním tvaru (*.xlsb), které mají nekteré další výhody (menší velikost, rychlejší otevření...). Proto jsme připravili dvě instalace. První obsahuje výpočty ve formátu *.xls a je určena pro Excel 2000/XP/2003 a 2007. Druhá instalace obsahuje výpočty ve formátu *.xlsb a  je určena pro Excel 2007 a 2010. Použijte proto instalační balíček podle verze Excelu, kterou používáte.

Poznámka: Pro verzi Excelu 2007 můžete použít oba instalační balíčky. Při výběru je vhodné zvážit jestli budete preferovat kompatibilitu směrem ke starším verzím excelu, či kompatibilitu s novějšími verzemi.

Výpočty pak můžete ukládat bez nebezpečí jejich poškození, pokud s nimi budete pracovat na jedné verzi Excelu.

Poznámky k přenositelnosti výpočtů mezi různými verzemi Excelu.

V případě, že přenášíte výpočty mezi různými verzemi excelu a chcete se vyvarovat problémům s poškozením ovládacích prvků ukládejte výpočet v takovém stavu, kdy jsou vyditelné všechny ovládací prvky. To znamená že zobrazíte obsah všech odstavců na listu "Výpočet".

1) Přechod směrem od Excelu 2000,XP,2003 k Excelu 2007. V podstatě bez problémů. V Excelu 2007 můžete pracovat i se sešity *.xls, nicméně u *.xls uloženého v Excelu 2007 a otevřeném v Excelu 2000,XP,2003 může dojít k deformaci grafů.

2) Přechod od Excelu 2000,XP,2003,2007 k Excelu 2010. Jakmile uložíte v excelu 2010 *.xls sešit a tento sešit má skryté oblasti s kontrolními prvky, dojde k jeho poškození. Doporučujeme proto v tomto případě buď před uložením zobrazit všechny odstavce na listu "Výpočet" a nebo nejlépe uložit soubor přímo ve formátu *.xlsb.

3) Přechod od excelu 2010, 2007 k předchozím verzím. Soubory *.xlsb nejsou přímo čitelné v předchozí verzi Excelu. Nicméně Microsoft nabízí takzvaný "Microsoft Office Compatibility Pack", který převede *.xlsb soubory na soubory *.xls. Bohužel pro tuto konverzi platí to co bylo již řečeno a dojde k destrukci ovládacích prvků ve skrytých olastech. Jediné řešení pro tento případ je rozvinutí všech odstavců na listu "Výpočet" před uložením souboru v Excelu 2010 (2007).

 

Pro přehlednost uvádíme ještě tabulku přípon souborů, které jsou ve výpočtech používány.

 Přípona souboru  Popis
 *.xla  Doplňek Excelu (ver. 97,2000,XP,2003) obsahuje makra ve VBA
 *.xlam  Doplňek Excelu (ver. 2007,2010) obsahuje makra ve VBA
 *.xls  Standardní sešit Excelu (ver. 97,2000,XP,2003), může obsahovat makra ve VBA
 *.xlsx  Standardní sešit Excelu (ver. 2007,2010) neobsahuje makra ve VBA
 *.xlsm  Standardní sešit Excelu (ver. 2007,2010) s podporou maker ve VBA
 *.xlsb  Sešit Excelu (ver. 2007,2010) v binárním tvaru s podporou maker ve VBA