Nastavení výpočtů, změna jazyka.

V listu "Nastavení" můžete především nastavit jazyk výpočtu. Pokud to výpočet vyžaduje, mohou na tomto listu být i další parametry (norma, okrajové podmínky...), kterými můžete ovlivnit chování výpočtu. Popis těchto výpočtově závislých nastavovacích parametrů naleznete v nápovědě k příslušnému výpočtu.

Na horním okraji listu je umístěno tlačítko "Autorizace", jehož stisknutím zobrazíte "Autorizační dialog".

V odstavci "Informace" je uvedeno jméno souboru nápovědy, číslo verze a datum vydání verze aktuálního výpočtu. Číslo verze výpočtu je vhodné uvádět při žádosti o technickou podporu.

Do listu "Nastavení" se přepnete poklepáním na záložku se jménem listu na dolním okraji sešitu.

Změna jazyka.

Po výběru jazyka z výběrového seznamu jsou v aktuálním sešitu výpočtu přeloženy všechny názvy a komentáře buněk do zvoleného jazyka. O průběhu překladu jste informováni ukazatelem v zobrazeném okně.

Pokud změníte jazyk u instalovaného výpočtu (ne u kopie výpočtu) a výpočet uložíte, změní se globální nastavení jazyka. Jakýkoliv další výpočet, který spustíte, se pak podle tohoto nastavení bude řídit a při spuštění dojde zároveň i k jeho překladu. Globální nastavení jazyka je možné provést také z integrovaného prostředí MITCalc.

Pokud provedete přepnutí do jiného jazyka a uložíte výpočet pod novým jménem (Příkaz: Uložit jako) nebo změníte jazyk u kopie výpočtu, ke změně globálního nastavení nedochází. Zvolené nastavení jazyka je pak platné pouze pro příslušný sešit.

Upozornění: Jazyk označený hvězdičkou je neaktivní, rezervovaný pro budoucí překlady. Pokud jej zvolíte, bude použit anglický jazyk.