Převody jednotek, tabulky.

Sešit obsahuje tabulku pro převody jednotek, konverze tvrdostí materiálu a tabulku drsností dosažitelných různými způsoby obrábění.

1.0 Převody jednotek.

Do vstupního políčka na levé straně zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Zvolte zdrojové jednotky a na pravé straně zvolte cílové jednotky (dvě možnosti).

2.0 Tabulka tvrdostí.

Tabulka obsahuje srovnávací hodnoty pro různé způsoby měření tvrdosti materiálu. Navíc jsou v tabulce i odpovídající hodnoty pevnosti materiálu. Popis (označení) měřicí metody je uveden v poznámce v prvním řádku tabulky.

3.0 Tabulka drsností.

V tabulce jsou pro různé způsoby obrábění uvedené hodnoty drsností a to:

4.0 Měrná hmotnost a tepelná roztažnost.

5.0 Viskozita oleje.

V grafech jsou znázorněny křivky pro jednotlivé třídy viskozity v závislosti na teplotě. Na řádku [5.1] přepnete mezi teplotou ve stupních Celsia a nebo Fahrenheita. Na řádku [5.2] pak volíte křivky pro viskozitní index 0, 50 a 95.

Pokud potřebujete přesně hodnotu viskozity pro určitou teplotu a třídu viskozity, zvolte třídu viskozity na řádku [5.4] a zadejte teplotu na řádku [5.5]. V grafu je místo v grafu znázorněno červeným křížem a na řádku [5.6] je přesná hodnota pro zvolenou křivku a zadanou teplotu. Na řádku [5.7] je uveden rozsah pro zvolenou třídu viskozity.

Pokud znáte viskozitu pro dvě teploty a potřebujete zjistit viskozitu pro libovolnou jinou teplotu, zadejte postupně teploty a hodnoty viskozity na řádcích [5.8 - 5.13]. Výsledná viskozita je na řádku [5.14].

Viskozita je počítána podle vzorců (dle ASTM D341):
log(log(v + 0.7)) = A - B * log(T) ... [T...Kelvin, v...cSt, A,B ... constants]
B = {log(log(v2 + 0.7)) - log(log(v1+0.7))} / (log(T1)-log(T2))
A = log(log(v2 + 0.7)) + B * log(T2)
v = 10^(10^(A - B * log(T))) - 0.7

Vlastní křivku, která je zobrazena v grafu červeně pak definujete dvěma body (T1, T2, v1, v2) ve sloupečku označeném jako "Uživatelská křivka".

5.2 Viskozitní index

Číslo charakterizující změnu viskozity oleje s teplotou. Čím je viskozitní index vyšší, tím je viskozita méně závislá na teplotě.