MITcalc - Výpočet a kontrola přímých nosníků

Výpočet přímých maximálně třikrát staticky neurčitých nosníků s konstantním profilem. Výpocet reakcí, ohybového momentu, napětí, průhybu a natočení.