MITcalc - Šroubový spoj - geometrický návrh a pevnostní kontrola

Výpocet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu předepjatého šroubového spoje, namáhaného statickým resp. cyklickým zatížením.