MITcalc - Výpočet a kontrola třecích brzd a spojek

Návrh a kontrola čtyř základních typů třecích brzd a spojek. Výpočet kinetické energie a zatěžovacích momentů mechanismů, teplotní analýza.