MITcalc - Řešení nejčastějších úloh z oblasti mechaniky tekutin

Výpočet je určen pro řešení nejčastějších úloh z oblasti mechaniky tekutin.