MITcalc - Spojení hřídelí nalisováním, svěrným spojem

Spojení hřídelí nalisováním, svěrným spojem - geometrický návrh a pevnostní kontrolu silových spojů hřídele s nábojem s válcovou stykovou plochou.