MITcalc - Geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tlačných

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tlačných z drátu a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením.