Směrné hodnoty pro volbu rozměrů náboje.

U spojů hřídele s nábojem se rozměry náboje volí v závislosti na typu spoje, materiálu náboje a průměru hřídele obvykle podle empirických hodnot uvedených v následující tabulce:

 

Poměr

D/d L/d

Materiál náboje

Ocel Šedá litina Ocel Šedá litina
Kolíkový spoj: příčným kolíkem

                   podélným kolíkem

2 - 2.2

1.6 - 1.8

2.2 - 2.5

1.8 - 2

0.8 - 1.2

1.2 - 1.8

1 - 1.5

1.5 - 2

Spoj těsným nebo kotoučovým perem 1.6 - 1.8 1.8 - 2 1.2 - 1.8 1.5 - 2
Drážkové spoje 1.6 - 1.8 1.8 - 2 0.6 - 0.8 0.8 - 1
Osově posuvné náboje 1.6 - 1.8 1.8 - 2 1.8 - 2 2 - 2.2
Tlakové spoje (válcové i kuželové) 2 - 2.4 2.2 - 2.6 0.6 - 1 1.2 - 1.5
Svěrné spoje a spoje podélnými klíny 1.8 - 2 2 - 2.2 1 - 1.5 1.6 - 2

 

kde:

D ... vnější průměr náboje

L ... délka náboje

d ... průměr hřídele

^