Integrované prostředí MITCalc.

Obsah:

Integrované prostředí MITCalc.

Integrované prostředí slouží ke spouštění jednotlivých výpočtů a nastavení globálních parametrů výpočtů. 

Start integrovaného prostředí.

Pokud chcete používat integrované prostředí, musí být do prostředí Microsoft Excelu nejdříve nainstalován doplněk MITCalc.xla. Instalaci spustíte poklepáním na položku "Instalace doplňku MITCalc" ve Start menu Windows. Integrované prostředí pak můžete spustit jedním z následujících způsobů:

  1. Ze Start menu - příkaz "MITCalc"
  2. Z menu Excelu Nástroje - příkaz "MITCalc"
  3. 3. Z roletového menu MITCalc v hlavní nabídce Excelu – příkaz "Integrované prostředí MITCalc"
  4. Z aktivního výpočtu - tlačítkem v levém horním rohu listu "Výpočet"  
Poznámka: Podrobný popis instalace doplňku naleznete v příslušné kapitole.

Spuštění výpočtu.

V rozbalovacím seznamu vyberte příslušnou skupinu výpočtů. V okně pod rozbalovacím seznamem je zobrazen jejich seznam. Vybraný výpočet spustíte dvojitým poklepáním na jeho jméno nebo jeho výběrem a stisknutím tlačítka "Spustit".

Poznámka: Po spuštění zvoleného výpočtu je dialog integrovaného prostředí uzavřen.

Nastavení.


Nastavení globálního jazyka

Nastavení jazyka provedete výběrem příslušného tlačítka v tomto dialogu. Po stisknutím tlačítka "OK" dojde k překladu dialogu integrovaného prostředí MITCalc. Zároveň se nastaví globální příznak a jakýkoliv další výpočet, který spustíte, se pak podle tohoto nastavení bude řídit a při spuštění dojde zároveň i k jeho překladu.

Upozornění: Nastavení globálního jazyka má vliv pouze na instalované výpočty. U kopií výpočtů, uložených pod odlišným jménem, nemá toto nastavení žádný vliv a výpočet bude spuštěn s jazykem, nastaveným ve výpočtu při jeho posledním uložení.

Přidání/odstranění položky MITCalc do menu Excelu

O umístění příkazu "MITCalc" do menu Excelu rozhoduje nastavení prvního zaškrtávacího tlačítka v tomto dialogu. Pokud je zaškrtnuté, dojde po stisknutí tlačítka "OK" k přidání příkazu "MITCalc" do roletového menu Excelu "Nástroje". Pomocí tohoto příkazu pak můžete následně spouštět dialog Integrovaného prostředí. Chcete-li příkaz "MITCalc" z menu odstranit, musí být  zaškrtávací tlačítko vypnuto.

Přidání/odstranění úplného menu programu MITCalc do Excelu

Nastavením druhého zaškrtávacího tlačítka přidáte do hlavní nabídky Excelu roletové menu "MITCalc". Z tohoto menu pak můžete přímo spouštět všechny výpočty. Chcete-li roletové menu "MITCalc" z nabídky Excelu odstranit, musí být zaškrtávací tlačítko vypnuto.

Nápověda.

Stisknutím tlačítka "Nápověda" vyvoláte hlavní obrazovku této nápovědy.

O programu.


Stisknutím tlačítka "O programu" vyvoláte dialog s informacemi o aktuální verzi programu, případně o verzi posledního instalovaného rozšiřujícího balíčku (Update). Klepnutím na zvýrazněný text "www.mitcalc.com" se dostanete na Internetové stránky MITCalc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^