Jak používat nápovědu.

Obsah:

Jak používat nápovědu.

Nápovědný systém k výpočtům MITCalc je tvořen souborem navzájem provázaných html dokumentů. K jejich prohlížení je použit  Internetový prohlížeč, který je standardně nainstalovaný ve vašich Windows.

Tip: Seznamte se s ovládáním vašeho Internetového prohlížeče, může to urychlit i vaši práci s touto nápovědou.

Struktura nápovědy.

Stránka nápovědy je vytvořena ze dvou oblastí. V levé užší části je zpravidla umístěn obsah zobrazeného dokumentu, v pravé části pak samotný text. První dvě položky levé části (obsahu) oddělené vodorovnou čarou jsou vždy stejné a to:

MITCalc

(Obsah)

www

Text nápovědy

Text, text, text....

Obsah
  • xxx

  • yyy

  • zzz

 

Vyvolání nápovědy.

Hlavní obrazovku nápovědy zobrazíte ze "Start menu" Windows poklepáním na položku "MITCalc-Dokumentace" umístěnou ve složce "MITCalc" nebo z "Integrovaného prostředí" stisknutím tlačítka "Nápověda". V hlavní obrazovce je umístěn obsah nápovědy. Do vybraného dokumentu se přepnete poklepáním na příslušnou položku v obsahu.

Název výpočtu

Nápovědu k aktivnímu výpočtu zobrazíte poklepáním na tlačítko otazníku "?", které je umístěno na listu "Výpočet" vlevo nahoře.

Poznámka: Jazyková verze zobrazené nápovědy se řídí podle aktuální jazykové verze výpočtu, ze kterého byla nápověda spuštěna.

Ovládání nápovědy.

Nápověda je vytvořena jako www stránky a její ovládání je stejné, jako když si prohlížíte webové stránky na Internetu.

Syntaxe.

V nápovědě jsou definována následující syntaktická pravidla.

Odkaz na heslo ve výpočtu.

Jednotlivé odstavce a hesla (řádky sešitu) jsou ve výpočtu číslována. Číslování je vzestupné. V nápovědě je odkaz na odstavec nebo heslo (řádek sešitu) uveden v hranatých závorkách.

Příklad:

Označování tlačítek a listů sešitu.

Tlačítko ve výpočtu nebo list sešitu jsou v textu nápovědy zvýrazněné uvozovkami a silným textem. Například list "Výpočet" nebo tlačítko "Automatický návrh".

Poznámky, Upozornění, Tipy.

Důležitější informace jako jsou různé poznámky, upozornění a tipy jsou v textu vyznačené takto:

Tip: Toto je tip.
Poznámka: Toto je poznámka.

Příklady, doporučené hodnoty.

Příklady zadání nebo doporučených hodnot jsou v textu označeny následovně:

Příklad: Toto je příklad.
Doporučené hodnoty:

Jednotky a normy.

Pokud existují dva shodné výpočty s tím, že jeden je v jednotkách SI a druhý v jednotkách Imperial, jsou v dokumentaci jednotky oddělené lomítkem (například: mm/inch nebo kW/HP). V případě že jsou ve výpočtu používány postupy podle různých norem, je příslušná část v dokumentaci označena názvem normy v lomítkách (například /ISO/ nebo /ANSI/). V případě dvojího způsobu označování proměnných bude před lomítkem použito značení podle ISO, za lomítkem podle ANSI (například osová vzdálenost .... a/C).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^