Úvodem.

MITCalc je balík strojírenských, průmyslových a technických výpočtů pro každodenní použití. Rychle, přesně a spolehlivě vás provede návrhem součásti, řešením technického problému či výpočtem strojírenského uzlu bez speciálních odborných znalostí.

Obsahuje návrhy a výpočty například ozubených, řemenových a řetězových převodů, nosníků, hřídelí, pružin, šroubových spojů, spojení hřídelí a dalších. K dispozici budete mít dále řadu materiálových, srovnávacích a rozhodovacích tabulek včetně systému pro správu vyřešených úkolů.

Pracovní prostředí, ovládání.

Pracovní prostředí vychází z pracovních postupů, které jsou přirozené při řešení technických úloh. Při zadávání vstupních hodnot, definici okrajových podmínek a hledání optimálního řešení se pohybujete přirozeně po listu směrem shora dolů. Přímočaré a srozumitelné ovládání s komplexní nápovědou a systémem "poznámek experta" u většiny zadávaných a vyhodnocovaných parametrů vám zaručí produktivitu v několika minutách.

Otevřený systém.

Všechny výpočty jsou vytvořené jako sešity programu Microsoft Excel. To vám umožní provádění úprav, rozšiřování výpočtů, nastavování parametrů a koeficientů výpočtu bez jakýchkoliv speciálních programátorských znalostí. Stačí minimální znalosti Microsoft Excelu.
Navíc je možné jednoduché propojení jednotlivých výpočtů jak mezi sebou, tak s vašimi vlastními tabulkami, které si v Excelu vytvoříte. Snadno si tak postavíte řešení na míru i pro složitá zadání.

Propojení na CAD.

U většiny výpočtů je implementována podpora jak celé řady 2D CAD systémů, tak i některých vybraných parametrických 3D CAD systémů. Na stisknutí tlačítka tak vytvoříte 2D výkres, nebo vložíte 3D model spočítaného dílu či podsestavy do vašeho CAD systému.
Ani v této oblasti však řešení není uzavřené, takže je možné uživatelsky připojit další CAD systém či rozšířit možnosti a vlastnosti stávajícího propojení.

Nápověda a dokumentace.

Součástí všech výpočtů je i podrobná dokumentace, která je zaměřená především na technické otázky a snaží se jednoduchou formou pomoci s návrhem a ušetřit uživateli zdlouhavé prohledávání norem a odborných publikací.

 

Jsme přesvědčeni, že oceníte nejenom tyto, ale i další výhody plynoucí z navrženého řešení a že vám náš produkt usnadní vaše náročné povolání konstruktéra, vývojového pracovníka, technika či studenta.

 

Váš tým autorů.

 

 

 

 

 

^