Informace o projektu.

Obsah:

Informace o projektu.

Většina výpočtů obsahuje jednotnou hlavičku, která:

Proč vyplňovat hlavičku.

Výpočty, které budete provádět, se budou většinou týkat konkrétního projektu nebo budete řešit více variant jednoho problému. To zvyšuje nároky na orientaci a vyhledávání. Hlavní list výpočtu proto obsahuje hlavičku - "Informace o projektu", která obsahuje pole pro vyplnění základních informací o řešiteli, projektu a provedeném výpočtu. S těmito informacemi pak může například pracovat váš podnikový systém pro správu dat nebo přiložený nástroj pro vyhledání souboru / výpočtu "Vyhledání souboru" (filesearch.xls). Program "Vyhledání souboru" umí data z hlaviček všech nalezených výpočtů setřídit do přehledné tabulky a pracovat s ní.

Tip: Pro vlastní výpočetní tabulky *.xls můžete použít dodanou vzorovou šablonu, která také obsahuje hlavičku a všechna potřebná propojení a nastavení.

Vyplňování údajů v hlavičce.

Automatické vyplnění - Pokud je u hesla zaškrtnuté zaškrtávací tlačítko, dochází k automatickému vyplnění hodnotami z výpočtu a z atributů vlastností dokumentu (Menu-> Soubor -> Vlastnosti).

Manuální vyplnění - Pokud není tlačítko zaškrtnuté, změní se barva buňky na bílou a vy můžete zadat svoje hodnoty z klávesnice.

Propojení na PDM systém.

Sešit výpočtu má definovány uživatelské atributy (Menu: Soubor -> Vlastnosti->Uživatelské). Jména atributů začínají předponou "MITCalc_" a pokračují příslušným anglickým názvem. Uživatelské atributy MITCalc_xxx jsou propojené s informacemi v hlavičce výpočtu. To znamená, že pokud něco změníte v hlavičce výpočtu, je okamžitě změněn i příslušný uživatelský atribut. Tyto atributy je potom možné načítat například do systémů pro správu dat, třídit a vyhledávat podle nich.

Tip: Pokud nějaký systém pro správu dat již používáte, informujte se u odpovědné osoby na možnosti propojení.

Obsah Atributů MITCalc_xxx:

MITCalc_ProjectName Název projektu
MITCalc_ProjectDate Datum
MITCalc_ProjectNumber Číslo projektu (dokumentace, výkresu..)
MITCalc_ProjectNotes Poznámky k výpočtu
MITCalc_ProjectInfo Základní informace (Zatížení, základní rozměry, norma)
MITCalc_ProjectAuthorName Jméno autora
MITCalc_ProjectID Vnitřní identifikátor výpočtu ve tvaru JMÉNO_XX (XX-verze)

 

 

 

^