Nastavení výpočtů, změna jazyka.

V listu "Nastavení" můžete především nastavit jazyk výpočtu. Pokud to výpočet vyžaduje, mohou na tomto listu být i další parametry (norma, okrajové podmínky...), kterými můžete ovlivnit chování výpočtu. Popis těchto výpočtově závislých nastavovacích parametrů naleznete v nápovědě k příslušnému výpočtu.

Na horním okraji listu je umístěno tlačítko "Autorizace", jehož stisknutím zobrazíte "Autorizační dialog".

Tlačítkem "Uložit kopii pro odlišnou verzi Office" vytvoříte speciálně upravenou kopii sešitu (výpočtu) určenou k eliminaci případných problémů s kompatabilitou různých verzí Excelu.
MITCalc podporuje řadu verzí Microsoft Excelu. Ačkoliv Microsoft deklaruje vzájemnou kompatibilitu sešitů uložených v různých verzích Excelu, není to tak docela pravda. U některých verzí Excelu (především Excel 2010) může dojít při uložení výpočtu k poškození ovládacích prvků umístěných ve skrytých oblastech (tlačítka, seznamy, výběrové seznamy, grafy atd...). Podrobnosti o této problematice naleznete v kapitole "Kompatibilita výpočtů s různými verzemi Excelu".

V odstavci "Informace" je uvedeno jméno souboru nápovědy, číslo verze a datum vydání verze aktuálního výpočtu. Číslo verze výpočtu je vhodné uvádět při žádosti o technickou podporu.

Do listu "Nastavení" se přepnete poklepáním na záložku se jménem listu na dolním okraji sešitu.

Změna jazyka.

Po výběru jazyka z výběrového seznamu jsou v aktuálním sešitu výpočtu přeloženy všechny názvy a komentáře buněk do zvoleného jazyka. O průběhu překladu jste informováni ukazatelem v zobrazeném okně.

Pokud změníte jazyk u instalovaného výpočtu (ne u kopie výpočtu) a výpočet uložíte, změní se globální nastavení jazyka. Jakýkoliv další výpočet, který spustíte, se pak podle tohoto nastavení bude řídit a při spuštění dojde zároveň i k jeho překladu. Globální nastavení jazyka je možné provést také z integrovaného prostředí MITCalc.

Pokud provedete přepnutí do jiného jazyka a uložíte výpočet pod novým jménem (Příkaz: Uložit jako) nebo změníte jazyk u kopie výpočtu, ke změně globálního nastavení nedochází. Zvolené nastavení jazyka je pak platné pouze pro příslušný sešit.

Upozornění: Překladový slovník CZ, EN, DE, FR je přímo součástí výpočtu. Jazyk označený hvězdičkou je určený pro překlady z externích slovníků. Slovníky jsou umístěné v adresáři \MITCalc\dictionary a jsou většinou vytvořené strojovým překladem. Pokud externí slovník neexistuje, je použit anglický jazyk.

 

^