Příklad výpočtu převodovky.

Obsah:

Příklad výpočtu převodovky.

V této kapitole uvedeme kompletní návrh jednostupňové převodovky poháněné řemenovým převodem a pohánějící řetězový převod.

Vstupní podmínky

Přenášený výkon 10kW, otáčky elektromotoru 1450 /min, požadované otáčky na výstupu 30 /min, Typ zatížení - klidné, mírné rázy, životnost 20000 hodin, Materiálové požadavky nejsou definovány.

Koncepce převodovky
Poznámka: V zobrazeném výkresu jsou uvedeny objekty (2D) tak jak je možné je vložit a poskládat do výkresu (přesné rozměry). Nejsou řešeny následující úpravy, tak aby výkres odpovídal zažitým nebo předepsaným podmínkám strojírenského výkresu.

Předběžné rozdělení převodového poměru.

Použité výpočty.

Pro návrh bylo použito celkem dvanácti výpočtů, pomocí kterých je možné navrhnout a zkontrolovat nejen ozubení ale i hřídele, ložiska, hřídelové spoje, řemenový převod a řetězový převod. Při výpočtu je možné zároveň vytvářet vazby mezi jednotlivými výpočty. Tím je možné vytvořit komplexní řešení, které jednoduchou změnou vstupních parametrů a přepočtem všech uzlů umožňuje velmi rychle navrhnout různé výkonové varianty.

Je samozřejmé, že výsledkem výpočtů nemůže být kompletní návrh. Uvedené výpočty ale umožní velmi rychle (několik hodin) navrhnout rozměry včetně základní představy navrženého řešení a včetně základní optimalizace. Je tak možné velmi rychle posoudit vhodnost navržené konstrukce.

Jednotlivé výpočty jsou očíslovány (viz obrázek) a jejich seznam je uveden níže. Po kliknutí na odkaz je zobrazen kompletní výpis výpočtu.

  

1. Řemenový převod.

Zadání a výsledky výpočtu: vbelt_01_example1_cz.pdf

2. Čelní ozubení vnější.

Zadání a výsledky výpočtu: Gear1_01_example1_cz.pdf

3. Hřídel číslo 1.

Zadání a výsledky výpočtu: shaft_No1_example1_cz.pdf

4. Spojení hřídele s nábojem.

Zadání a výsledky výpočtu: ShaftCon_No1_Example1_cz.pdf

5. Ložisko.

Zadání a výsledky výpočtu: BearingSKF_No1_ShaftNo1_example1_cz.pdf

6. Ložisko.

Zadání a výsledky výpočtu: BearingSKF_No2_ShaftNo1_example1_cz.pdf

7. Převod válečkovým řetězem.

Zadání a výsledky výpočtu: chains_01_example1_cz.pdf

8. Hřídel číslo 2.

Zadání a výsledky výpočtu: shaft_No2_example1_cz.pdf

9. Spojení hřídele s nábojem.

Zadání a výsledky výpočtu: ShaftCon_No2_Example1_cz.pdf

10. Spojení hřídele s nábojem.

Zadání a výsledky výpočtu: ShaftCon_No3_Example1_cz.pdf

11. Ložisko.

Zadání a výsledky výpočtu: BearingSKF_No1_ShaftNo2_example1_cz.pdf

12. Ložisko.

Zadání a výsledky výpočtu: BearingSKF_No2_ShaftNo2_example1_cz.pdf

 

 

 

 

^