Převody jednotek.

Obsah:

Převody jednotek.

Sešit obsahuje tabulku pro převody jednotek, konverze tvrdostí materiálu a tabulku drsností dosažitelných různými způsoby obrábění.


Uživatelské rozhraní

 Uživatelské rozhraní.

 

Stáhnout

 Stáhnout.

 

Ceník, koupit

 Ceník, koupit.
 

1.0 Převody jednotek.

Do vstupního políčka na levé straně zadejte hodnotu, kterou chcete převést. Zvolte zdrojové jednotky a na pravé straně zvolte cílové jednotky (dvě možnosti).

2.0 Tabulka tvrdostí.

Tabulka obsahuje srovnávací hodnoty pro různé způsoby měření tvrdosti materiálu. Navíc jsou v tabulce i odpovídající hodnoty pevnosti materiálu. Popis (označení) měřicí metody je uveden v poznámce v prvním řádku tabulky.

3.0 Tabulka drsností.

V tabulce jsou pro různé způsoby obrábění uvedené hodnoty drsností a to:

4.0 Měrná hmotnost a tepelná roztažnost.

5.0 Viskozita oleje.

V grafech jsou znázorněny křivky pro jednotlivé třídy viskozity v závislosti na teplotě. Na řádku [5.1] přepnete mezi teplotou ve stupních Celsia a nebo Fahrenheita. Na řádku [5.2] pak volíte křivky pro viskozitní index 0, 50 a 95.

Pokud potřebujete přesně hodnotu viskozity pro určitou teplotu a třídu viskozity, zvolte třídu viskozity na řádku [5.4] a zadejte teplotu na řádku [5.5]. V grafu je místo v grafu znázorněno červeným křížem a na řádku [5.6] je přesná hodnota pro zvolenou křivku a zadanou teplotu. Na řádku [5.7] je uveden rozsah pro zvolenou třídu viskozity.

Pokud znáte viskozitu pro dvě teploty a potřebujete zjistit viskozitu pro libovolnou jinou teplotu, zadejte postupně teploty a hodnoty viskozity na řádcích [5.8 - 5.13]. Výsledná viskozita je na řádku [5.14].

Viskozita je počítána podle vzorců (dle ASTM D341):
log(log(v + 0.7)) = A - B * log(T) ... [T...Kelvin, v...cSt, A,B ... constants]
B = {log(log(v2 + 0.7)) - log(log(v1+0.7))} / (log(T1)-log(T2))
A = log(log(v2 + 0.7)) + B * log(T2)
v = 10^(10^(A - B * log(T))) - 0.7

Vlastní křivku, která je zobrazena v grafu červeně pak definujete dvěma body (T1, T2, v1, v2) ve sloupečku označeném jako "Uživatelská křivka".

5.2 Viskozitní index

Číslo charakterizující změnu viskozity oleje s teplotou. Čím je viskozitní index vyšší, tím je viskozita méně závislá na teplotě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^