Úpravy sešitu (výpočtu).

Obsah:

Úpravy sešitu (výpočtu).

Struktura listů v sešitu výpočtu byla popsána v kapitole "Ovládání, struktura a syntaxe výpočtů". V této kapitole naleznete podrobnější popis struktury některých listů (z hlediska aplikovatelných úprav) a popíšeme možné a dovolené postupy při jejich úpravách a rozšiřováních.

Doporučení: Úpravy a rozšíření výpočtu provádějte vždy na kopii sešitu.

Ochrana sešitu a listů.

Stav po instalaci produktu.

Vzorce výpočtů.

Při zápisu vzorců (algoritmu) výpočtu jsou používány pojmenované buňky a oblasti (blíže o pojmenovaných oblastech v nápovědě Excelu). Zápis algoritmů je tak podstatně přehlednější a snazší na pochopení. Ve vzorcích tak nenaleznete čísla buňek, ale jejich jména.

Příklad zápisu:
Pojmenované buňky =_TeethNumber2/_TeethNumber1
Normální zápis =P160/N160


Jména proměnných, použitých ve výpočtu, jsou rozlišena svými počátečními znaky následovně:

Tip: Pokud budete pojmenovávat svoje buňky, je vhodné si zvolit vlastní prefix a ten používat.

Jak upravovat.

Pro rozšiřování výpočtů, jejich úpravy, změny či formátování jsou vhodné znalosti Excelu a příslušné strojírenské problematiky v míře adekvátní zamýšleným změnám. Při úpravách výpočtů dbejte následujících doporučení:

Poznámka: Názvy pomocných proměnných a koeficientů umístěných ve skrytých oblastech jsou pouze v anglickém jazyce a nejsou překládány.
Tip: Pokud budete doplňovat výpočet o vlastní algoritmy, je vhodné si založit nový list a všechna rozšíření dělat v něm. Jednoduše pak přenesete tato rozšíření do případné nové verze námi vydaného výpočtu.

List "Výpočet".

List "Výpočet" má skryty řádky 1-98, sloupce A-H, a další sloupce podle potřeby. Následující tabulka zobrazuje rozložení oblastí a jejich význam.

A
B C D
  1. Oblast skrytých řádků (1-100) - Je využita pro komunikaci s parametrickými CAD systémy, popis naleznete v nápovědě k dodatku připojení příslušného CAD systému.
  2. Oblast skrytých sloupců (A-H) - Je využita pro systémové funkce (skrývání řádků, indexy výběrových listů, stavové příznaky, přenášení hodnot...).
  3. Viditelná oblast výpočtu - Zde řešíte úlohu.
  4. Oblast skrytých sloupců - V této oblasti jsou různé mezi-výpočty, definice některých konstant atd.

V listu je pro zvětšení pracovní plochy vypnuto zobrazení označení řádků a sloupců. Zapnout je můžete z menu Excelu "Nastavení -> Možnosti -> Zobrazení".

Možné úpravy.

Rozšíření výpočtu - Výpočet snadno rozšíříte o řešení okrajových problémů, přidání výpočtu různých koeficientů či ukazatelů (požadavky: základní znalost Excelu). Nové vztahy zapisujte za existující výpočet do oblasti C.

Úpravy stávajícího výpočtu - je možné (po odemknutí listu) měnit použité vzorce či koeficienty jak v oblasti C, tak v oblasti D. (požadavky: velmi dobrá znalost Excelu, vynikající znalost řešené problematiky).

List "Materiály".

Pokud výpočet obsahuje materiálové tabulky, jsou tyto tabulky umístěny na listu "Materiály", Kromě předvyplněných materiálových hodnot je možné definovat nové takzvané uživatelské (User) materiály. Oblast uživatelských materiálů je vyznačena bílým pozadím buněk. Pokud budete doplňovat vlastní materiál, vyplňte všechny hodnoty v jednotkách, které jsou uvedeny v hlavičce materiálových tabulek.

Upozornění: V případě, že by zůstaly některé hodnoty nevyplněny, bude výpočet poskytovat chybné výsledky.

List "Tabulky".

List "Tabulky", přítomný u většiny výpočtů, obsahuje data, koeficienty, výběrové seznamy a další podklady nutné pro výpočet. Oblasti, které můžete měnit, jsou vyznačeny bílým pozadím buňek. Všechny tabulky jsou nadepsány tak, aby bylo srozumitelné, co obsahují. Přesto doporučujeme provádět změny v tabulkách pouze zkušeným uživatelům, kteří znají velmi dobře problematiku daného výpočtu.

Poznámka: Názvy tabulek jsou pouze v anglickém jazyce a nejsou překládány.

List "Slovník".

List "Slovník" obsahuje seznam všech překládaných výrazů. V prvním řádku listu je seznam všech jazyků počínaje sloupcem "G" (Značení sloupců je podle ISO639-1). Pokud chcete přeložit výpočet či jeho část, napište odpovídající ekvivalent hesla do příslušného sloupce. Jestliže při překladu do zvoleného jazyka nebude nalezen přeložený výraz, bude automaticky použit výraz anglický.

Tip: Pokud v seznamu není uveden jazyk, do kterého chcete překládat, použijte poslední sloupec nadepsaný "XX".

List "DXF".

List "DXF" obsahuje definice pro tvorbu 2D výkresů a připojení na 2D CAD systémy. Podrobnosti naleznete v kapitole "Grafický výstup, CAD systémy".

Spojování výpočtů.

Propojením více výpočtů včetně vašich vlastních tabulek můžete získat řešení složitějších úloh. Jakým způsobem je možné propojovat navzájem sešity naleznete v nápovědě Excelu. Zde uvedeme některá doporučení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ^