Prohlášení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ing. Miroslav Petele, Stoliční 1205/6, 405 01 Děčín, Česká Republika

e-mail: support@mitcalc.com

Rozsah zpracování osobních údajů a jejich využití

Rozsah zpracování osobních údajů a jejich využití je podmíněn zákony České republiky (člen EU) a to především zákony:

Zákon č. 563/1991 Sb, Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb. Zákon č. 101/2000 Sb. a dalšími zákony, které upravují chování právního subjektu v rámci EU a států mimo EU.

Poskytování údajů třetí straně

Kromě údajů vyžádaných státní správou neposkytujeme nikdy a nikomu údaje získané provozem tohoto webu.