Výpočtové moduly

Chcete-li získat informace o jednotlivém výpočtu, klikněte na název výpočtu v tabulce níže. Souhrný popis všech modulů najdete v MITCalc Brožuře. Podrobné informace o všech výpočtech, zpracovaných normách, tabulkách a nástrojích naleznete v rozsáhlé on-line dokumentaci, která je zároveň součástí instalace aplikace MITCalc. Všechny výpočtové moduly jsou k dispozici jako 30-denní bezplatná, plně funkční zkušební verze.

Nosníky, hřídele, profily

Přímé nosníky s konstantním průřezem

Program je určen k výpočtu přímých maximálně třikrát staticky neurčitých nosníků s konstantním osově symetrickým profilem.

Hřídele - návrh, deformace, pevnostní kontrola

Výpočet je určen pro geometrický návrh a komplexní kontrolu hřídelí.

Profily - statické charakteristiky

Výpočet řeší plošné charakteristiky obecných profilů a hmotnostní charakteristiky těles vzniklých vytažením nebo rotací profilu.

Vzpěr štíhlých prutů

Výpočet je určen k návrhu optimálního průřezu a k pevnostní kontrole štíhlých prutů namáhaných na vzpěr.

Pohybové a kuličkové šrouby

Návrh, výpočet a kontrola pohybového šroubu a návrh, výpočet a kontrola kuličkového šroubu.

Desky a skořepiny

Desky

Tento výpočet řeší průhyb, napětí a průběh sil v zatížených rovinných deskách.

Skořepiny

Výpočet řeší deformace a průběhy napětí u rotačních skořepin zatížených axiální silou, tlakem, radiální silou a ohybovým momentem.

Ozubení

Čelní ozubení vnější

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu vnějšího ozubení s přímými a šikmými zuby.

Čelní ozubení vnitřní

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu vnitřního čelního ozubení s přímými a šikmými zuby.

Čelní ozubení ozubený hřeben

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu ozubeného hřebene s přímými a šikmými zuby.

Kuželové a hypoidní ozubení

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu kuželového ozubení s přímými, šikmými a zakřivenými zuby.

Šnekové ozubení

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu šnekového soukolí.

Planetový převod

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu planetového ozubení s přímými a šikmými zuby.

Návrh převodového poměru

Tento sešit obsahuje dva pomocné výpočty k výpočtům převodů.

Řemeny a řetězy

Klínové řemeny

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh řemenových převodů klínovými řemeny.

Ozubené řemeny

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu řemenových převodů ozubenými řemeny.

Řetězové převody

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu běžných řetězových převodů válečkovými řetězy.

Převod více řemenicemi/řetězovými koly

Výpočet je určen pro geometrický návrh řemenových / řetězových převodů s více koly (max. 15).

Brzdy, spojky, setrvačníky

Třecí brzdy a spojky

Výpočet návrh a kontrola čtyř základních typů třecích brzd a spojek. V programu je možné také určit kinetickou energii a zatěžovací momenty mechanismů.

Setrvačníky

Program je určen pro návrh setrvačníku, jeho analýzu a určení rozměrů. V programu je možné řešit i klikový mechanismus a zjistit parametry asynchronních motorů.

Ložiska

Valivá ložiska I - SKF

Tento výpočet je určený pro výběr, výpočet a kontrolu valivých ložisek SKF

Valivá ložiska II - Palcová

Tento výpočet je určený pro výběr, výpočet a kontrolu palcových valivých ložisek různých výrobců.

Valivá ložiska III - INA/FAG

Tento výpočet je určený pro výběr, výpočet a kontrolu valivých ložisek INA/FAG.

Hydrodynamická radiální kluzná ložiska

Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického kluzného radiálního ložiska. V programu je možné řešit další úlohy jako viskozitu maziv, tolerance uložení hřídelí a ložisek, parametry třecích materiálů, výpočet ložiskové vůle atd.

Hydrodynamická axiální kluzná ložiska a kluzná ložiska s naklápěcími segmenty

Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického axiálního kluzného ložiska a kluzného ložiska s naklápěcími segmenty. V programu je možné řešit další úlohy jako viskozitu maziv, parametry třecích materiálů atd.

Tolerance, tolerování

Tolerance a uložení

Tento sešit obsahuje tabulky a výpočty pro snadnou volbu uložení strojních součástí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek.

Toleranční analýza lineárních, rovinných a prostorových rozměrových řetězců.

Pro analýzu lineárních, rovinných a prostorových rozměrových řetězců jsou k dispozici dva programy, které kromě základní analýzy obsahují i řešení některých speciálních věcí.

Spoje

Šroubový spoj

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu předepjatého šroubového spoje, namáhaného statickým resp. cyklickým zatížením, působícím jak v ose šroubu, tak i v rovině spojovaných částí.

Spojení hřídelí perem, drážkováním

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu tvarových spojů hřídele s nábojem.

Spojení hřídelí nalisováním, svěrným spojem

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu silových spojů hřídele s nábojem s válcovou stykovou plochou.

Čepové a kolíkové spoje

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu čepových a kolíkových spojů.

Svarové spoje

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu staticky zatížených svarových spojů strojních konstrukcí, vyrobených z uhlíkových ocelí.

Pružiny

Tlačná pružina

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tlačných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením.

Tažná pružina

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových tažných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým zatížením.

Zkrutná pružina

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových zkrutných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením.

Pružiny - 15 typů

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh kovových pružin různých typů a provedení, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením.

Nástroje a tabulky

Mechanika tekutin

Výpočet je určen pro řešení nejčastějších úloh z oblasti mechaniky tekutin.

Vyhledání výpočtu, projekt

Tento nástroj je určen pro snadné vyhledání požadovaného výpočtu a snadnou orientaci mezi soubory výpočtů.

Převody jednotek, tabulky

MITCalc obsahuje kromě mnoha výpočtů, také řadu srovnávacích a převodních tabulek.

Technické vzorce

Sešit obsahuje řešení mnoha desítek základních vzorců z oblastí fyziky, techniky a strojírenství.

Tepelné vlastnosti materiálů

Vliv teploty na vybrané materiálové parametry

Aerodynamika vozidel

Program je určen k jednoduché simulaci pohybu vozidla.

Vnější balistika

Program je určen k jednoduché simulaci výstřelu různých typů projektilů.