Produkty /

Čelní ozubení vnitřní, vnější, ozubený hřeben

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu vnějšího, vnitřního čelního ozubení a ozubeného hřebene s přímými a šikmými zuby.

Program řeší následující úlohy:

 • Výpočet šikmého a přímého ozubení (vnější / vnitřní / ozubený hřeben).
 • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
 • Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti.
 • Výpočet kompletních geometrických parametrů (včetně korigovaného ozubení).
 • Optimalizace ozubení volbou vhodné korekce (vyrovnání měrných skluzů, minimalizace měrných skluzů, pevnost...).
 • Výpočet pevnostních parametrů, kontrola bezpečnosti.
 • Návrh ozubení na přesnou osovou vzdálenost.
 • Doplňkové výpočty (výpočet parametrů existujícího kola, oteplení, návrh hřídelí, kontrolní rozměry, definice nového materiálu).
 • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
 • Výkresy přesného tvaru zubu včetně datových podkladů (souřadnice X,Y).
 • Generování přesného modelu ve 3D.

Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z norem ANSI, ISO, DIN, BS a z odborné literatury.

Seznam norem: ISO 6336-1:2006; ISO 6336-2:2006; ISO 6336-3:2006; ISO 6336-5:2006; ISO 1265; ISO 1328-1:1997; ISO 1328-2:1997; ISO 1122-1:1998; ANSI/AGMA 2001-D04 , AGMA 908-B89, ANSI/AGMA 2015- 1-A01, ANSI/AGMA 2015-2-A06 a další.

Čelní ozubení s přímými a šikmými zuby - Návrh modulu a geometrie ozubení Čelní ozubení s přímými a šikmými zuby - rozměry
Čelní ozubení vnější Čelní ozubení vnitřní Čelní ozubení - ozubený hřeben
Ozubení - přesný profil Ozubení - přesný profil detail Ozubení - přesný 3D model