Novinky

Uvolněna nová verze MITCalc 2.03

29.02.2024

Nový výpočet radiálních a axiálních kluzných ložisek a další vylepšení...

Rozšíření a úpravy do verze 2.03:

Hydrodynamická kluzná radiální ložiska

Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického kluzného radiálního ložiska. V programu je možné řešit další úlohy jako viskozitu maziv, tolerance uložení hřídelí a ložisek, parametry třecích materiálů, výpočet ložiskové vůle atd.

(Více...)

Hydrodynamická axiální kluzná ložiska a kluzná ložiska s naklápěcími segmenty

Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického axiálního kluzného ložiska a kluzného ložiska s naklápěcími segmenty. V programu je možné řešit další úlohy jako viskozitu maziv, parametry třecích materiálů atd.

(Více...)

Programy obsahují a řeší:

 • Návrh rozměrů radiálního / axiálního kluzného ložiska na základě zatížení a provozních podmínek
 • Kontrolní výpočet různých typů ložisek
 • Návrh ložiskové vůle a výpočet tolerancí ložiska a hřídele
 • Návrh vhodného maziva, databáze olejů, výpočty viskozity
 • Výpočet pracovních teplot, koeficientu tření, průtoku maziva a dalších parametrů
 • Databáze kluzných materiálů a jejich parametrů

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, norem a firemních katalogů.

Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů:

 • Podpis VBA částí certifikátem s platností do 2027.
 • Import nového certifikátu do Windows.
 • Mechanika tekutin - úprava výpočtu hydraulického rázu.
 • Planetový převod– oprava výpočtu bezpečnosti pro typ převodu: Unašeč => Centrální kolo.
 • Svarové spoje, Výpočet pružin-15 typů – přepracování ovládacích prvků výpočtů z důvodu usnadnění páce na malých displejích.
 • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge).
 • Instalační balíčky jsou přístupné ke stažení zde.

  Číst méně

  Uvolněna nová verze MITCalc 2.02

  10.04.2023

  Nový výpočet setrvačníků a další vylepšení...

  Rozšíření a úpravy do verze 2.02:

  Setrvačníky

  Program je určen pro návrh setrvačníku, jeho analýzu a určení rozměrů. V programu je možné řešit i klikový mechanismus a zjistit parametry asynchronních motorů. Program řeší:

  • Návrh momentu setrvačnosti pro vybraný stroj
  • Návrh rozměrů setrvačníku na základě požadovaného momentu setrvačnosti
  • Výpočet momentu setrvačnosti na základě rozměrů setrvačníku
  • Výpočet momentu setrvačnosti hmot s různými otáčkami (redukovaný moment setrvačnosti)
  • Výpočet napětí rotujících prstenců
  • Výpočet gyroskopického momentu
  • Výpočet momentu setrvačnosti ze zatěžovacího diagramu a požadované nerovnoměrnosti chodu
  • Výpočet nerovnoměrnosti chodu
  • Návrh setrvačníku ve spojení s motorem
  • Výběr a výpočet parametrů cca 1200 asynchronních elektromotorů
  • Řešení klikového mechanismu

  Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, norem a firemních katalogů.

  (Více...)

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů:

 • Podpis VBA částí certifikátem s platností do 2024
 • Rozšíření výpočtu Technické vzorce
 • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge)
 • Instalační balíčky jsou přístupné ke stažení zde.

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc 2.01

  31.08.2022

  Nový výpočet Mechaniky tekutin a další vylepšení...

  Rozšíření a úpravy do verze 2.01:

  Mechanika tekutin

  Program je určen pro řešení nejčastějších úloh z oblasti mechaniky tekutin. Program řeší úlohy z oblasti:

  • Hydrostatika
  • Stacionární výtok kapaliny otvorem
  • Stacionární výtok - přelivy (ISO 1438, Swiss Engineers, Hansen, Bazin, Frese)
  • Stacionární proudění vazké tekutiny - konstantní průřez potrubí s výstupní tryskou / difuzorem
  • Stacionární proudění vazké tekutiny - různé průřezy potrubí
  • Hydraulický ráz

  Výpočty obsahují určení Reynoldsova čísla, viskozity, ztrát pro laminární a turbulentní proudění pro různé materiály a desítek typů ztrátových koeficientů.

  (Více...)

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů:

 • Podpis VBA částí certifikátem s platností do 2024
 • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge)
 • Instalační balíčky jsou přístupné ke stažení zde.

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc 1.77

  30. 06. 2021

  Nový výpočet třecích brzd a spojek, další vylepšení...

  Rozšíření a úpravy do verze 1.77.:

  Třecí brzdy a spojky

  Program je určen pro návrh, výpočet a kontrolu čtyř základních typů třecích brzd a spojek. V programu je možné také určit kinetickou energii a zatěžovací momenty mechanismů. Program umožňuje:

  • Výpočet zatížení brzdy
  • Výpočet rozběhového zatížení spojky
  • Kontrolu zatížené spojky
  • Návrh a kontrolu:
   • Diskové brzdy / spojky
   • Kuželové brzdy / spojky
   • Bubnové brzdy / spojky
   • Pásové brzdy / spojky
  • Výpočet a kontrolu oteplení navržené brzdy/spojky
  (Více...)

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů:

 • Šroubový spoj – úprava doplňkového výpočtu "Montážní parametry spoje"
 • Toleranční analýza, Nalisované spoje – zpřesnění empirického modelu pro stanovení fyzikálních vlastností materiálů v závislosti na teplotě
 • Zcela nový web MITCalc
 • Podpis VBA částí novým certifikátem s platností do 2024
 • Nový formát nápovědy k programům
 • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge)
 • Nová instruktážní videa: zde

  Instalační balíčky jsou přístupné ke stažení zde.

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc 1.76

  15. 11. 2020

  Nové výpočtové moduly Pohybové a kuličkové šrouby a Tepelné vlastnosti materiálů, další vylepšení...

  Rozšíření a úpravy do verze 1.76.:

  Pohybové šrouby

  Program je určen pro návrh a kontrolu pohybového šroubu. Program řeší následující úlohy:

  • Výpočet kinematických parametrů (rychlost, krouticí moment, otáčky a výkon...)
  • Jednoduchý výběr/definice pohybového šroubu (metrický, čtvercový, lichoběžníkový...)
  • Kontrola šroubu na tah/tlak, otlačení, ohyb, vzpěr a kritické otáčky.
  • Program obsahuje tabulky materiálů, závitů a koeficientů tření.
  • Podpora 2D CAD systémů
  (Více...)

  Kuličkové šrouby

  Program je určen pro návrh, výpočet a kontrolu kuličkového šroubu. Program řeší následující úlohy:

  • Předběžný návrh (minimum vstupních parametrů, dostačující pro orientaci a výběr z katalogů)
  • Podrobná analýza (zatížení, volba rozměrů, kontrola parametrů)
  • Definice tabulky zatěžovacího spektra (rychlost, krouticí moment, otáčky a výkon...)
  • Výpočet ekvivalentního zatížení
  • Výpočet životnosti, návrh tolerancí, teplotní analýza
  • Kontrola šroubu na tah/tlak, otlačení, ohyb, vzpěr a kritické otáčky
  • Návrh mazání a výpočet účinnosti
  • Program obsahuje tabulky šroubů podle ISO a ANSI
  • Podpora 2D CAD systémů
  (Více...)

  Tepelné vlastnosti materiálů

  Program obsahuje informace o vlivu teploty na některé fyzikální a mechanické vlastnosti strojírenských materiálů.Pomocí tohoto nástroje lze řešit následující úlohy:

  • Výpočet lineárního součinitele teplotní roztažnosti a délkového prodloužení součásti pro daný ohřev.
  • Prodloužení skupiny součástí z různých materiálů, řazených do lineárního řetězce.
  • Výpočet modulu pružnosti pro danou teplotu.
  • Databáze obsahuje cca 700 kovových materiálů používaných ve strojírenství.
  (Více...)

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů:

  Valivá ložiska – přidána možnost srovnávacího výpočtu životnosti pro ekvivalentní ložisko jiného výrobce

  Šroubový spoj, Výpočty pružin – zpřesnění empirického modelu pro stanovení fyzikálních vlastností materiálů v závislosti na teplotě

  Svarové spoje – přepracování ovládacích prvků výpočtu z důvodu zlepšení kompatability sešitu pro různé verze MS Excelu

  Čepové a kolíkové spoje – pro některé typy spoje byl zvýšený maximální přípustný počet kolíků ve spoji

  Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Solid Edge)

  Nová instruktážní videa: zde

  Instalační balíčky jsou přístupné ke stažení zde.

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc 1.75

  27. 5. 2019

  Kuželové, hypoidní, čelní ozubení - 3D modely, další rozšíření...

  Výpočet kuželového a hypoidního soukolí dle ISO 23509

  • Rozšíření funkcí výpočtu.
  • Generování běžných 2D výkresů.
  • Přesný 3D model kuželového ozubení (Přímé, Šikmé, Zakřivené, Zerol).
  • Přesný 3D model hypoidního ozubení (Gleason, Oerlikon, Klingelnberg).
  • Generování přesných 3D modelů pro výrobu či tisk pro libovolný 3D CAD systém

  Čelní ozubení vnější

  • Generování přesných 3D modelů pro výrobu či tisk pro libovolný 3D CAD systém

  Šroubovité pružiny kuželové tlačné

  • Zpřesnění výpočtu u pružin se závěrnými závity.

  Valivá ložiska I - SKF

  • Aktualizace databáze kuželíkových ložisek.

  Systém

  • Uložení kopie výpočtu pro různé verze excelu (řešení kompatibility)
  • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Solid Edge)
  • Nová instruktážní videa: zde
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.74

  30. 8. 2018

  Výpočet kuželového a hypoidního soukolí dle ISO 23509 a další vylepšení...

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů:

  Výpočet kuželového a hypoidního soukolí dle ISO 23509

  Výpočet je určen pro geometrický návrh kuželového a hypoidního ozubení s přímými, šikmými a zakřivenými zuby dle normy ISO23509. Program řeší následující úlohy:

  • Předběžný návrh velikosti ozubení
  • Detailní návrh geometrie ozubení pro ozubení: Přímé, Šikmé, Zakřivené, Zerol, Hypoidní (Gleason, Oerlikon, Klingelnberg)
  • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů

  • Aerodynamika vozidel - výpočet zrychlení
  • Vnější balistika - rozšíření výpočtů, tisk balistických tabulek
  • Řetězové převody - přesný profil kola do 2D
  • Aktualizace databáze ložisek FAG
  • Instruktážní videa: zde
  • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge)
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.73

  10. 7. 2017

  Nové výpočtové moduly Aerodynamika vozidel a Externí balistika, vylepšení v modulu výpočtu Šroubových spojů...

  Šoubový spoj

  • Přidáno cca. 190 nových materiálů šroubů dle ASTM, ISO, EN (Šrouby z korozivzdorných ocelí, šrouby vyrobené z neželezných kovů, šrouby pro použití při zvýšených nebo nízkých teplotách).
  • Rozšířena databáze materiálů spojovaných částí.
  • Přidána možnost návrhu a kontroly dutých šroubů.
  • Použity modernější metody výpočtu tuhostí.
  • Zpřesnění výpočtu přídavného ohybového namáhání pro osazené šrouby.
  • U pevnostní kontroly spoje je použit modernější, méně konzervativní přístup.
  • Pevnostní kontrola dynamicky zatíženého spoje byla rozšířena o kontrolu šroubu v zeslabeném dříku.
  • Rozšíření a zpřesnění teoretického modelu pro určení meze únavy šroubu.
  • Přidána možnost návrhu a kontroly spoje s ohledem na zvolený způsob montáže.
  • Přepracovaný a zpřesněný výpočet parametrů spoje pro specifickou provozní teplotu.
  • Přidána možnost průběžného sledování silových poměrů ve spoji v průběhu jeho ohřívání nebo ochlazování.

  Aerodynamika vozidel

  Program je určen k jednoduché simulaci pohybu vozidla. Program řeší následující úlohy:

  • Jednoduchá definice parametrů vozidla.
  • Výběr ze seznamu typických vozidel.
  • Výpočet sil.
  • Výpočet zatížení, energií, spotřeby a dojezdu.
  • Grafické zobrazení výsledků.

  Vnější balistika

  Program je určen k jednoduché simulaci výstřelu různých typů projektilů. Program řeší následující úlohy:

  • Definice projektilu.
  • Výběr ze seznamu typických projektilů.
  • Výpočet a výběr typických balistických koeficientů.
  • Výpočet sil, rychlostí, trajektorií, úhlů a dalších parametrů vnější balistiky.
  • Grafické zobrazení výsledků jednoho či dvou projektilů.

  Opravy, úpravy

  • Vnější / vnitřní ozubení: oprava generování 3D modelu kola.
  • Řetězy: úprava databáze řetězů.
  • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge).
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.72

  1. 4. 2016

  Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nové výpočetní moduly....

  Výpočet ozubeného hřebene

  Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu ozubeného hřebene s přímými a šikmými zuby. Řeší:

  • Výpočet šikmého a přímého ozubení.
  • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
  • Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti.
  • Výpočet kompletních geometrických parametrů (včetně korigovaného ozubení).
  • Optimalizace ozubení volbou vhodné korekce (vyrovnání měrných skluzů, minimalizace měrných skluzů, pevnost...).
  • Výpočet pevnostních parametrů, kontrola bezpečnosti.
  • Podpora 2D a 3D CAD systémů. Výkresy přesného tvaru zubu včetně datových podkladů (souřadnice X,Y).

  Výpočet geometrie evolventního drážkování

  Výpočet řeší geometrický návrh libovolného evolventního drážkování.

  • Podpora 2D a 3D CAD systémů. Výkresy přesného tvaru zubu včetně datových podkladů (souřadnice X,Y).

  Čelní ozubení vnější, vnitřní, planetový převod, ozubený hřeben:

  • Kompletní implementace norem.
  • ISO 6336-1:2006; ISO 6336-2:2006; ISO 6336-3:2006; ISO 6336-5:2006
  • ISO 1265; ISO 1328-1:1997; ISO 1328-2:1997; ISO 1122-1:1998
  • ANSI/AGMA 2001-D04 , AGMA 908-B89, ANSI/AGMA 2015- 1-A01, ANSI/AGMA 2015-2-A06
  • Rozšíření o celou řadu nástrojů, které zjednodušují návrh, kontrolu rozměrů, návrh tolerancí a definici nových materiálů.
  • Přidána teoretická část nápovědy.

  Rozšíření, úpravy a aktualizace výpočtů

  • Ložiska SKF: Aktualizace databáze ložisek SKF.
  • Převody jednotek: Přidán výpočet a převody viskozity olejů.
  • Návrh převodového poměru: Přidán vícestupňový převod (n max.9).
  • Čepové a kolíkové spoje: Zpřesnění výpočtu ohybového napětí u čepu v závislosti na způsobu uloženi čepu ve vidlici a táhle.
  • Nosníky: Nové profily HEA, HEB.
  • Přidaná podpora 2D CAD systémů: BricsCAD, ZWCAD, ProgeCAD.
  • Aktualizace podpory všech 2D/3D CAD systémů (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, SolidEdge)
  • MITCalc je přeložen pomocí strojového překladu do dalších 15 jazyků. (ES, FI, HU, IT, JP, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SV, TR).
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.70a

  29. 8. 2014

  Nový certifikát VBA, opravy problémů...

  Strojírenské výpočty MITCalc úpravy do verze 1.70a

  • Podpis VBA částí novým certifikátem s platností do 2016 (Důležitost - vysoká)
  • Skořepiny: oprava přepínání obrázků v Office 2007 (Důležitost - střední)
  • Ozubení: oprava značení jednotek v tabulce materiálů (Důležitost - nízká)
  • Spojení hřídelí perem, drážkováním: (Důležitost - střední)
   • Aktualizace evolventního drážkování DIN 5480 (rozšíření o moduly 0.75 a 1.75)
   • Rozšíření tabulek přesných per ANSI B17.1, přidání per dle BS 46 a ISO 2491
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.70

  21. 1. 2014

  Integrace rozšiřujícího balíčku EP08, vylepšení, opravy problémů...

  Strojírenské výpočty MITCalc úpravy do verze 1.70

  • Integrace rozšiřujícího balíčku EP08 (Skořepiny - Deformace a napětí rotačních skořepin a tlakových nádob)
  • Přidána podpora programu AutoCAD 2013 a AutoCAD 2014
  • Přidána podpora programu BricsCAD
  • Přidána podpora Autodesk Inventor 2014
  • Úplná podpora MS Excel 2013 (64/32 bit verze)
  • Úplná podpora MS Windows 8 a 8.1 (64/32 bit verze)
  Číst více

  Rozšiřující balíček EP08

  31. 1. 2013

  Nový výpočetní modul Deformace a napětí rotačních skořepin (tlakových nádob)...

  Deformace a napětí rotačních skořepin - EP08

  Výpočet řeší deformace a průběhy napětí u rotačních skořepin zatížených axiální silou, tlakem, radiální silou a ohybovým momentem. Tento program je určen pro skořepiny homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Výpočet dále umožňuje řešení spojení dvou skořepin s rozdílnými parametry (tloušťka, materiál, rozměry...).

  Program umožňuje:

  • Výpočet válcové, kuželové a kulové tenkostěnné skořepiny
  • Výpočet válcové a kulové tlustostěnné skořepiny
  • Výpočet kruhové desky
  • Volbu různých způsobů zatížení (spojité, silou, momentem, rotační, zatížení kapalinou...)
  • Výpočet deformace, natočení, momentu a napětí v libovolném bodě
  • Zobrazení grafů průběhu počítaných veličin

  Pokud jste nainstalovali kompletní MITCalc (plnou verzi nebo roční předplatné), nový výpočetní modul bude přidán instalací rozšiřujícího balíčku EP08.

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.61

  31. 8. 2012

  Nový certifikát VBA, opravy problémů...

  Strojírenské výpočty MITCalc úpravy do verze 1.61

  • Podpis VBA částí novým certifikátem s platností do 2014 (Důležitost - vysoká)
  • Planetové ozubení, oprava míry přes zuby korunového kola W (Důležitost - střední)
  • Čelní ozubení vnější/vnitřní, kuželové ozubení, planetové ozubení oprava virtuálního počtu zubů zn (Důležitost - nízká)
  • Šroubový spoj, oprava koeficientu pro přídavná ohybová napětí δ (Důležitost - střední)

  Oprava problemů spojených se správnou inicializací vstupních tabulkových údajů výpočtů při použití některých comboboxů na MS Office 2010 pro:

  • Čepové a kolíkové spoje: nastavení správného seznamu dovolených průměrů a délek koliku při změně typu kolíku [1.10] (Důležitost - nízká)
  • Nalisované spoje: nastavení výchozích materiálových charakteristik při změně výpočetních jednotek [1.1] (Důležitost - nízká)
  • Tlačné, tažné a zkrutné pružiny: nastavení správného seznamu dovolených průměrů drátů při změně používané normy materiálu drátu (Důležitost - nízká)
  • Tlačné, tažné a zkrutné pružiny: problém se zobrazením tabulky výsledků [3.20] návrhového výpočtu pružiny (Důležitost - střední)
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.60

  14. 6. 2011

  Úplná podpora Excel 2010, další opravy a vylepšení...

  Strojírenské výpočty MITCalc úpravy do verze 1.60

  • Úplná podpora MS Excel 2010 (64/32 bit verze)
  • Excel 2007 / Excel2010 výpočty ukládané v binárním tvaru (.xlsb)
  • Podpora všech aktuálních verzí podporovaných CAD systémů
  • Vyřešena kompatibilita mezi různými verzemi Excelu, detaily zde

  Dále byly vyřešeny níže popsané problémy:

  • Oprava přesnosti výpočtu poslední hodnoty u výpočtu nosníků (Důležitost - malá)
  • Oprava nefunkční změny modelu u SolidWorks 2011, oprava přesunutí okna nahoru. (Důležitost - vysoká)
  • Oprava značení jednotek u výpočtu čelního ozubení, palcová verze (Důležitost - malá)
  • Zpřesnění návrhu doporučeného minimálního průměru hřídele ve výpočtech hřídelových spojů pro dutou hřídel (Důležitost - malá)
  • Oprava výpočtu šroubových spojů pro případ mezní nulové hodnoty „Faktoru zavedení provozní síly n“ (Důležitost – střední)
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.51

  10. 1. 2010

  Integrace rozšiřujícího balíčku EP07 a opravného balíčku SP06, další vylepšení a opravy problémů...

  Strojírenské výpočty MITCalc úpravy do verze 1.51

  • Integrace rozšiřujícího balíčku EP07 (Desky)
  • Integrace opravného balíčku SP06
  • Rozšířené možnosti instalace s právy administrátora (je možné instalovat v účtu s administrátorskými právy a spouštět na všech účtech s uživatelskými právy)
  • V nápovědě je k dispozici příklad výpočtu převodů (ozubení, hřídele, ložiska, řemeny, řetězy...)
  • Přidána podpora AutoCADu verze 2010 a 2011

  Dále byly vyřešeny níže popsané problémy:

  • Výpočet sil a ohybového momentu u čelního ozubení (vnější, vnitřní, planetové). Vše je nově počítáno na valivém průměru. Oprava se týká Ft, Fr a Mo v odstavci [12.0] (Důležitost - malá)
  • Oprava převodu jednotek (Důležitost - střední)
  • Oprava přepínání obrázků ve výpočtu desek a v modulu technických vzorců v Office 2007/SP1. (Důležitost - střední)
  • Oprava výpočtu desek - výpočet obdélníkové desky odstavec [4] případ 2 a 9 – chybný přepočet síly. (Důležitost - vysoká)
  • Oprava výpočtu osové vzdálenosti (planeta/korunové kolo) pro nenulovou boční vůli v planetovém ozubení. (Důležitost - vysoká)
  • Oprava interface pro SolidEdge ST2. (Důležitost - vysoká)
  • Nosníky, zvětšen rozsah vstupních buněk (rozměry, zatížení...), přidán profil IPE. (Důležitost - malá)
  • Klínové řemeny (SI verze): opraven úhel drážky řemenice (SPZ, SPA, SPB, SPC) pro vybrané průměry. (Důležitost - malá)
  • Vnitřní ozubení ANSI, oprava podmíněného formátování pro koeficient bezpečnosti v ohybu. (Důležitost - malá)
  Číst více

  Rozšiřující balíček EP07 & Opravný balíček SP06

  28. 1. 2009

  Nový výpočet Průhyb a napětí desek, úprava výpočetních modulů čelního ozubení.

  Desky (kruhové, mezikruhové, obdélníkové) - EP07

  Tento výpočet řeší průhyb, napětí a průběh sil v zatížených rovinných deskách. Výpočet je určen pro desky homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Desky mohou být kruhové, kruhové s otvorem a pravoúhlé. Desky mohou být zatíženy rovnoměrně (nerovnoměrně) po celé ploše (nebo její části) nebo mohou být zatíženy silou působící spojitě na kružnici. Výpočet obsahuje řadu grafů všech počítaných veličin a umožňuje řešit minimální tloušťku desky a maximální zatížení desky. (Více...)

  Opravný balíček - SP06

  Opravný balíček SP06 řeší níže popsané problémy:

  Čelní ozubení vnitřní - palcová verze - opraven výpočet geometrického koeficientu I (dotyk), zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) (Důležitost - Střední).

  Čelní ozubení vnější - palcová verze - zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) (Důležitost - Střední).

  Čelní ozubení vnější, vnitřní, planetové - ISO verze - Zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu YFS (ohyb) (Důležitost - Malá).

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.50

  15. 9. 2008

  Nové výpočetní moduly planetového převodu a svarových spojů, překlad do dalších jazyků a další vylepšení...

  Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o

  • Nový výpočet planetového převodu
  • Nový výpočet svarových spojů
  • Kompletní překlad do francouštiny
  • Kompletní překlad do čínštiny
  • Další úpravy, opravy a rozšíření

  Planetový převod

  Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu planetového ozubení s přímými a šikmými zuby. Jednoduchým způsobem lze navrhovat otáčky jednotlivých členů a to i pro soukolí se dvěma stupni volnosti (diferenciál). Ozubení je možné navrhnout pro zvolené koeficienty bezpečnosti. Návrhový výpočet dále umožňuje použít řadu optimalizačních metod, jako je volba vhodné korekce pro vyrovnání měrných skluzů, minimalizaci měrných skluzů, požadovanou pevnost atd. Kromě celé řady dalších výpočtů (například návrh přesné osové vzdálenosti, výpočet kontrolních rozměrů atd.) jsou k dispozici nástroje pro vykreslení přesného tvaru zubu. To umožňuje využití těchto dat přímou pro výrobu ozubení a tvorbu přesného 3D modelu. (Více...)

  Svarové spoje

  Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu staticky zatížených svarových spojů strojních konstrukcí, vyrobených z uhlíkových ocelí. Program umožňuje návrh více než 50-ti nejběžnějších provedení svarových spojů, namáhaných různými kombinacemi zatížení. Je možné navrhovat a kontrolovat spoje tvořené tupými svary, koutovými svary, děrovými svary, žlábkovými svary a bodovými (odporovými) svary. V programu je možné využívat přibližně 700 uhlíkových ocelí vhodných ke svařování, podle celé řady materiálových norem a rozměrové tabulky řady ocelových profilů podle mnoha norem. (Více...)

  Další úpravy, opravy a rozšíření výpočtů MITCalc

  • Překlady: Kompletní překlad do francouštiny, doplněné čínské překlady nápovědy.
  • CAD: Podpora AutoCADu 2009, podpora aktuálních verzí 3D CAD systémů.
  • Čelní ozubení (vnější, vnitřní): Výpočet maximálního výkonu pro zvolené rozměry, vyrovnání měrných skluzů, minimalizace měrných skluzů, detailní výpočet napětí, zpřesnění výpočtu bezpečnosti, zrychlení výpočtů.
  • Šnekové ozubení: Oprava zobrazení hodnot Mk1, MK2.
  • Válečkové řetězy: Vyhledání platného řešení pro daný typ řetězu, oprava přepínání typu řetězu.
  • Klínové řemeny: oprava vyplňování výběrových tlačítek průměrů.
  • Hřídele: Oprava grafu pro Office 2007 (padání výpočtu).
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.40b

  3. 7. 2007

  Opraven a rozšířen výpočet šnekového ozubení.

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.40

  21. 5. 2007

  Nový výpočet šnekového ozubení, integrován rozšiřující balíček EP06...

  Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o:

  • Nový výpočet šnekového ozubení (DIN, AGMA)
  • Integrace rozšiřujícího balíčku EP06 (Ložiska III - FAG)
  • Jazykový balíček pro čínštinu (traditional a simplified)
  • Další úpravy, opravy a rozšíření

  Výpočet šnekového ozubení

  Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu šnekového soukolí. Ozubení je možné navrhovat pro zvolené koeficienty bezpečnosti a to včetně optimalizace například na hmotnost, účinnost, osovou vzdálenost a další. Kromě výpočtu geometrie a koeficientů bezpečnosti (opotřebení, zadírání, průhyb, únavový lom) je zařazena i teplotní analýza šnekového převodu. Výpočet je podle DIN 3996, DIN 3975-1, DIN 3975-2 a podle ANSI/AGMA 6022-C93 a /AGMA 6034-B92. Je podporován jak výstup do 2D tak i do 3D CAD systémů. (Více...)

  Ložiska I - SKF:

  • Pro kuželíková a kuličková naklápěcí ložiska byla odstraněna doporučená hodnota max. dovoleného axiálního zatížení (platí pouze pro ložiska montovaná s adaptérem)
  • Kuličková naklápěcí ložiska - opravena chybná hodnota radiálního součinitele "X"
  • Oprava některých obrázků u válečkových a jehlových ložisek
  • Oprava 3D vykreslování u některých kuželíkových ložisek
  • Úprava 2D a 3D vykreslování u některých axiálních soudečkových ložisek

  Ložiska II - INCH:

  • Korekce výpočtu dvojice kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem pro ložiska "MRC Bearing Group" s úhlem styku 15°
  • Zpřesnění výpočtu součinitele trvanlivosti a23 přesně podle "DIN ISO 281 Bbl 1:2003-04"

  Další úpravy, opravy a rozšíření výpočtů MITCalc

  • Kompatibilita výpočtů s MSOffice 2007 (úpravy uživatelského rozhranní)
  • Podpora AutoCADu 2008
  Číst více

  Rozšiřující balíček EP06

  4. 12. 2006

  Nový výpočet Valivá ložiska III (INA/FAG).

  Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nový výpočetní modul:

  Valivá ložiska III (INA/FAG)

  Modul je určen pro návrh, výběr a kontrolu valivých ložisek. Kromě výpočtu základních parametrů (trvanlivost, statická bezpečnost….) umožňuje program řešit i modifikovanou trvanlivost dle ISO a výpočet zatížení dvojice kuželíkových ložisek (ložisek s kosoúhlým stykem). Modul obsahuje databázi více než 5000 ložisek společnosti INA/FAG (Více...)

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.30

  29. 6. 2006

  Nové výpočty čelního ozubení a nové výpočty pružin, integrován opravný balíček SP05…

  Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nové moduly:

  • Nový výpočet patnácti druhů pružin
  • Nový výpočet vnitřního ozubení
  • Rozšířený výpočet vnějšího čelního ozubení

  Výpočet pružin (15 různých typů).

  Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh kovových pružin různých typů a provedení, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Program umožňuje automatický návrh (vyhledání) pružiny vhodných rozměrů a statickou a dynamickou pevnostní kontrolu. V programu je možné navrhovat pružiny šroubovité, talířové, spirálové, torzní a listové, různých tvarů a průřezů (Více...)

  Výpočet vnitřního / vnějšího ozubení.

  Výpočty jsou určeny pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu vnějšího a vnitřního čelního ozubení s přímými a šikmými zuby. Ozubení je možné navrhovat pro zvolené koeficienty bezpečnosti a byl dále zpřesněn pevnostní výpočet. Nově umožňují výpočty použít řadu optimalizačních metod, jako je volba vhodné korekce pro vyrovnání měrných skluzů, minimalizaci měrných skluzů, požadovanou pevnost atd. Kromě celé řady dalších výpočtů (například návrh přesné osové vzdálenosti, výpočet kontrolních rozměrů, oteplení atd.) jsou k dispozici nástroje pro vykreslení přesného tvaru zubu. To umožňuje využití těchto dat přímou pro výrobu ozubení a tvorbu přesného 3D modelu. (Více...)

  Další úpravy, opravy a rozšíření výpočtů MITCalc

  • CAD: Podpora AutoCAD 2007, podpora nových verzí 3D CAD, oprava připojení k AutoCAD 14
  • Ložiska SKF: Oprava vykreslení u některých axiálních válečkových ložisek
  • Kolíky: Přidané nové typy ANSI kolíků
  • Tlačné pružiny: Oprava chybného přiřazení hodnoty tuhosti pružiny v DXF tabulce
  • Tažné pružiny: Oprava překladu
  • Ozubení ANSI: Oprava výpočtu koeficientu bezpečnosti (SP05)
  • Hřídele: Rozšíření výpočtu kritických otáček
  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.22

  16. 11. 2005

  Nové verze výpočtů pružin, obsahuje rozšiřující balíčky EP04 a EP05...

  Nová verze výpočtů MITCalc obsahuje:

  • Integraci rozšiřujícího balíčku EP04 (Palcová ložiska)
  • Integraci rozšiřujícího balíčku EP05 (Čepové a kolíkové spoje)
  • Nové verze výpočtů pružin (podpora pružin formovaných za tepla d>20mm)
  • Oprava výpočtů ložisek (chybná aproximace koeficientu X a Y - řádově v %)
  • Nová verze integrovaného prostředí MITCalc
  • Aktualizace podpisového certifikátu
  Číst více

  MITCalc pro Solid Edge, Čepové a kolíkové spoje

  20. 9. 2005

  Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nový modul a připojení na CAD systém Solid Edge.

  MITCalc for Solid Edge

  Je samostatná instalace, která obsahuje kromě výpočtů "MITCalc" i příslušné parametrické modely a interface mezi Excelem a CAD systémem Solid Edge (verze 15, 16, 17). MITCalc for Solid Edge spolupracuje se systémem Solid Edge tak, že do sestavy je možné vkládat nejen samostatné díly, ale i skupiny součástí (podsestavy). Je možné tak například vložit najednou kompletní řešení řemenového převodu, které je plně asociativní a při změně parametrů výpočtu se příslušným způsobem změní i rozměry vloženého dílu (podsestavy).

  Čepové a kolíkové spoje (Rozšiřující balíček EP05)

  Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu čepových a kolíkových spojů. Program řeší návrh kolíku pro uchycení pružiny, návrh spojů se zajišťovacími kolíky, návrh příčného kolíku v táhle a objímce, návrh radiálního kolíku pro spojení hřídele s nábojem, návrh spárového kolíku pro spojení hřídele s nábojem a návrh čepu pro točné (kloubové) spojení táhla s vidlicí. Program umožňuje pevnostní kontrolu navržených spojů a obsahuje tabulky rozměrů kolíků a čepů podle ANSI, ISO, DIN, BS, JIS a ČSN.

  Číst více

  Rozšiřující balíček EP04

  1. 7. 2005

  MITCalc byl vylepšen novým výpočtovým modulem Valivá ložiska II a přeložen do dalších jazyků.

  Valivá ložiska II (palcové rozměry)

  Modul je určen pro návrh, výběr a kontrolu valivých ložisek. Kromě výpočtu základních parametrů (trvanlivost, statická bezpečnost….) umožňuje program řešit i modifikovanou trvanlivost dle ISO a výpočet zatížení dvojice kuželíkových ložisek (ložisek s kosoúhlým stykem). Modul obsahuje databázi více než 5000 ložisek společností RBC Bearings, Nice Ball Bearing, General Bearing Company, New Hampshire Ball Bearing, NMB USA Inc., MRC Bearing Group, Fafnir Bearings Company, Torrington Company, Timken Company, Barden Precision Bearing, McGill Manufacturing Co. Inc., NTN Bearing Corporation, INA USA Corporation Více...

  Překladové balíčky

  K dispozici jsou připraveny externí překladové balíčky pro Francouzštinu, Italštinu, Portugalštinu a Španělštinu. Překladové balíčky překládají všechny hlášení programů včetně systému “Poznámek experta”.

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.20

  11. 4. 2005

  Rozšířeno o nové výpočetní moduly s kuželovým ozubením a ložisky, integrován rozšiřující balíček EP03.

  Nová verze strojírenských výpočtů MITCalc byla rozšířena o nové výpočetní moduly:

  Kuželové ozubení (přímé, šikmé a zakřivené zuby)

  Řešení geometrických a pevnostních parametrů kuželového ozubení s přímými, šikmými a zakřivenými zuby. Na základě výkonových požadavků a provozních a výrobních parametrů navrhnete s programem během několika minut optimalizované řešení a to i korigované. Výpočet je v palcových a SI jednotkách podle norem DIN, ISO, ANSI a AGMA (Více...).

  Valivá ložiska (SKF)

  Modul je určen pro návrh, výběr a kontrolu valivých ložisek. Kromě výpočtu základních parametrů (trvanlivost, statická bezpečnost….) umožňuje program řešit i modifikovanou trvanlivost dle ISO a výpočet zatížení dvojice kuželíkových ložisek (ložisek s kosoúhlým stykem). Modul obsahuje databázi více než 10000 ložisek SKF (Více...).

  Oba nové moduly umožňují výstup do všech podporovaných 2D a 3D CAD systémů.

  Další rozšíření týkající se větší části stávajících výpočtů.

  • Zápis tabulek – Vybrané výpočty umožňují vložit výsledky ve formě tabulky do zvoleného 2D CAD systému.
  • Popis součástí, kusovníková data – Většina výpočtů umožňuje vložit do 2D CAD systému zkrácený třířádkový popis (název, rozměr, norma). Tento popis slouží také jako data pro kusovník pro vybraný 3D CAD systém.
  • Podpora externích jazykových souborů (příprava pro překlady do dalších jazyků).
  • Drobné úpravy a opravy.

  Změna struktury dodávaných výpočtů a balíčků:

  V rámci zjednodušení instalace jsou nyní výpočty dostupné ve formě instalačního souboru, který obsahuje současně i připojení na vybraný 3D CAD systém (např. „MITCalc pro SolidWorks“).

  Číst více

  Stáváme se členy Autodesk Developer Network

  15. 2. 2005

  Stáváme se členy SolidWorks Partner Program

  15. 10. 2004

  Rozšiřující balíček EP03

  30. 9. 2004

  Nové výpočtové moduly Toleranční analýzy a Technických vzorců...

  Toleranční analýza

  Pro analýzu lineárních, rovinných a prostorových rozměrových řetězců jsou k dispozici dva programy, které kromě základní analýzy (Worst case, Root Sum Squares, Monte Carlo...) obsahují i řešení některých speciálních věcí, jako je například analýza rozměrového řetězce deformovaného v důsledku změny teploty a návrh tolerancí pro selektivní montáž. (Více...)

  Technické vzorce

  Sešit obsahuje řešení mnoha desítek základních vzorců z oblastí fyziky, techniky a strojírenství (Charakteristiky těles, přímočarý a rotační pohyb, tepelná roztažnost, tření ...) . Ke vzorcům je dostupná nápověda, obrázky a v mnoha případech i výběrové tabulky s hodnotami různých koeficientů a materiálových vlastností. (Více...)

  Číst více

  Uvolněna nová verze MITCalc v1.1

  1. 4. 2004

  Integrovány rozšiřující balíčky EP01, EP02 a opravný balíček SP04, opraveny drobné problémy...

  Nová verze výpočtů MITCalc obsahuje:

  • Integraci Rozšiřujícího balíčku EP01 (Tolerance)
  • Integraci Rozšiřujícího balíčku EP02 (Vzpěr, nalisované a svěrné spojení hřídelí)
  • Integraci opravného balíčku SP04
  • Přidána podpora programu AutoCAD 2005
  • Oprava nestability v prostředí Excelu 97
  • Opravy problémů vznikajících při vzájemném propojování sešitů
  Číst více

  Opravný balíček SP04

  3. 3. 2004

  Opravný balíček SP04 řeší níže popsané problémy včetně všech oprav z opravného balíčku SP01, SP02 a SP03.

  Spojení hřídelí perem, drážkováním

  • Tisk dokumentu. Nejsou vytištěny hodnoty na řádku [1.6-1.9, 2.2 a 2.3] (Důležitost - Nízká)
  • Ke zvolenému průměru hřídele je napevno přiřazen rozměr pera. Oprava umožňuje volbu libovolného rozměru pera. (Důležitost - Střední)
  • Nesprávná volba rozměru pera pokud je průměr hřídele přesně roven maximálnímu průměru hřídele doporučenému pro určitý rozměr pera. Například pro DIN 6885 při průměru hřídele 75mm je vybráno pero 22x14 namísto 20x12. (Důležitost - Střední)

  Šroubový spoj

  • Nekorektní nastavení některých buněk pro tisk (Důležitost - Nízká)
  Číst více

  MITCalc Samostatné výpočtové moduly

  27. 11. 2003

  Výpočtové moduly MITCalc jsou nyní k dispozici ke stažení jako samostatné výpočty

  MITCalc podporuje SolidWorks

  27. 11. 2003

  K výpočtům MITCalc bylo přidáno připojení pro SolidWorks.

  Vydání MITCalc v1.0

  18. 9. 2003

  Vydána první verze aplikace MITCalc.