Kompatibilita výpočtů s různými verzemi Excelu

MITCalc podporuje řadu verzí Microsoft Excelu. Ačkoliv Microsoft deklaruje vzájemnou kompatibilitu sešitů uložených v různých verzích Excelu, není to tak docela pravda. U některých verzí Excelu (především Excel 2010) může dojít při uložení výpočtu k poškození ovládacích prvků umístěných ve skrytých oblastech (tlačítka, seznamy, výběrové seznamy, grafy atd...). Vše je navíc podmíněno i verzí operačního systému, verzí Excelu, přítomností více verzí Office či upgrade Office a tím, jestli otevíráte výpočet uložený v odlišné verzi Excelu (například předávání výpočtu kolegovi, přesování jednoho výpočtu mezi různými počítači atd.).

Toto poškození se naštěstí netýká vzorců, nebo vypočtených hodnot (výsledky výpočtů jsou správně !!!). Avšak vložené ovládací prvky ve skrytých oblastech (tlačítka, seznamy, výběrové seznamy, grafy atd...), mohou být při uložení drobně posunuté a rozměrově pozměněné.

Proto jsme připravili dvě instalace. První obsahuje výpočty ve formátu *.xls a je určena především pro Excel 2000/XP/2003 a 2007 (je možné použít i na excelu 2013, 2016, 2019, Excel 365). Druhá instalace obsahuje výpočty ve formátu *.xlsb a je určena pro Excel 2010, 2013, 2016, 2019, Excel 365. Použijte proto instalační balíček podle verze Excelu, kterou používáte.

Upozornění: Zvláštní zmínku si zaslouží kombinace excelu 2010 a formátu *.xls. Pro tuto kombinaci dochází k neopravitelnému poškození ovládacích prvků. Proto pro verzi excelu 2010 důrazně doporučujeme použít instalaci, která obsahuje výpočty ve formátu *.xlsb.

Tip: Pokud si předáváte výpočty mezi různými verzemi excelu (například zaslání kolegovi) doporučujeme využít funkce "Uložit kopii pro odlišnou verzi Office", kterou naleznete na listu Nastavení.

Přípona souboru Popis
*.xla Doplňek Excelu (ver. 97, 2000, XP, 2003) obsahuje makra ve VBA
*.xlam Doplňek Excelu (ver. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Excel 365) obsahuje makra ve VBA
*.xls Standardní sešit Excelu (ver. 97, 2000, 2003/XP), může obsahovat makra ve VBA
*.xlsx Standardní sešit Excelu (ver. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Excel 365) neobsahuje makra ve VBA
*.xlsm Standardní sešit Excelu (ver. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Excel 365) s podporou maker ve VBA
*.xlsb Sešit Excelu (ver. 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Excel 365) v binárním tvaru s podporou maker ve VBA