Produkty /

Planetový převod (šikmé a přímé ozubení)

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu planetového ozubení s přímými a šikmými zuby.

Program řeší následující úlohy.

  • Výpočet šikmého a přímého ozubení.
  • Automatický návrh převodu s minimem vstupních požadavků.
  • Návrh pro zadané koeficienty bezpečnosti.
  • Výpočet kompletních geometrických parametrů (včetně korigovaného ozubení).
  • Optimalizace ozubení volbou vhodné korekce (vyrovnání měrných skluzů, minimalizace měrných skluzů, pevnost...).
  • Výpočet pevnostních parametrů, kontrola bezpečnosti.
  • Doplňkové výpočty (výpočet parametrů existujícího kola, návrh hřídelí, kontrolní rozměry).
  • Podpora 2D a 3D CAD systémů.
  • Výkresy přesného tvaru zubu včetně datových podkladů (souřadnice X,Y).

Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z norem ISO, DIN, BS a z odborné literatury.

Seznam norem: ISO 6336, ISO 1328, DIN 867, DIN 3960, DIN 3990, ISO 6336-5 a další.

Planetový převod (šikmé a přímé ozubení)
Planetový převod - 2D výkres Planetový převod - 3D model, detail Planetový převod - 3D model