Produkty /

Mechanika tekutin

Výpočet je určen pro řešení nejčastějších úloh z oblasti mechaniky tekutin.

Program řeší úlohy z oblasti:

  • Hydrostatika.
  • Stacionární výtok kapaliny otvorem.
  • Stacionární výtok - přelivy (ISO 1438, Swiss Engineers, Hansen, Bazin, Frese).
  • Stacionární proudění vazké tekutiny - konstantní průřez potrubí s výstupní tryskou / difuzorem.
  • Stacionární proudění vazké tekutiny - různé průřezy potrubí.
  • Hydraulický ráz.

Výpočty obsahují určení Reynoldsova čísla, viskozity, ztrát pro laminární a turbulentní proudění pro různé materiály a desítek typů ztrátových koeficientů. Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, norem a firemních katalogů:

[1] Mechanika tekutin - ČVUT (Prof. Ing. Jan Ježek, DrSc, Ing. Blanka Váradiová, CSc., Ing Josef Adamec, CSc)
[2] Mechanika tekutin, Sbírka příkladů - ČVUT (Ing. Milan Peťa)
[3] Strojně technická příručka (Svatopluk Černoch)
[4] Mechanika tekutin, VŠB-TU Ostrava (Janalík J., Šťáva P.)
[5] Textbook of Machine Design (R.S. KHURMI, J.K. GUPTA)
[6] A TEXTBOOK OF FLUID MECHANICS AND HYDRAULIC MACHINES (Dr. R.K. Bansal)
[7] Roloff / Matek - Maschinenelemente, Normung, Berechnung, Gestaltung
[8] Fluid mechanics, seventh edition (Frank M. White)
[9] 2500 Solved problems in fluid mechanics and hydraulics (Jack Evett, Cheng Liu)
[10] Handbook of hydraulics (Brater, King, Lindell, Wei)

Standards: ISO 1438:2017
Hydrometrie — Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěných přelivů
Hydrometry — Open channel flow measurement using thin-plate weirs
Hydrometrie — Mesure de debit dans les canaux découverts au moyen de déversoirs a paroi mince

Stacionární proudění vazké tekutiny - konstantní průřez potrubí s výstupní tryskou / difuzorem Řešení nejčastějších úloh z oblasti mechaniky tekutin