Produkty /

Setrvačníky

Program je určen pro návrh setrvačníku, jeho analýzu a určení rozměrů. V programu je možné řešit i klikový mechanismus a zjistit parametry asynchronních motorů.

Program řeší:

 • Návrh momentu setrvačnosti pro vybraný stroj.
 • Návrh rozměrů setrvačníku na základě požadovaného momentu setrvačnosti.
 • Výpočet momentu setrvačnosti na základě rozměrů setrvačníku.
 • Výpočet momentu setrvačnosti hmot s různými otáčkami (redukovaný moment setrvačnosti).
 • Výpočet napětí rotujících prstenců.
 • Výpočet gyroskopického momentu.
 • Výpočet momentu setrvačnosti ze zatěžovacího diagramu a požadované nerovnoměrnosti chodu.
 • Výpočet nerovnoměrnosti chodu.
 • Návrh setrvačníku ve spojení s motorem.
 • Výběr a výpočet parametrů cca 1200 asynchronních elektromotorů.
 • Řešení klikového mechanismu.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, norem a firemních katalogů:

[1] Strojně technická příručka (Svatopluk Černoch)
[2] Shigley’s Mechanical Engineering Design
[3] Strojírenská příručka (1992)
[4] Machinery’s Handbook (26th Edition)

Standards: EN 60034-30-1 :20 14
Rotating electrical machines — Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code)
Machines Olectriques tournantes — Partie 30-1: Classes de rendement pour les moteurs a courant alternatif alimentés par le réseau (Code IE)
Drehende elektrische Maschinen — Teil 30-1: Wirkungrad-Klassifizierung von netzgespeisten Drehstrommotoren (IE-Code)

Company cataloques:Siemens, ABB Automation Products

Návrh a výpočet setrvačníku
Analýza setrvačníku