Produkty /

Průhyb a napětí desek

Tento výpočet řeší průhyb, napětí a průběh sil v zatížených rovinných deskách. Výpočet je určen pro desky homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Desky mohou být kruhové, kruhové s otvorem a pravoúhlé. Desky mohou být zatíženy rovnoměrně (nerovnoměrně) po celé ploše (nebo její části) nebo mohou být zatíženy silou působící spojitě na kružnici.

Program umožňuje:

  • Volbu z kruhových, mezikruhových nebo obdélníkových desek
  • Volbu různých způsobů zatížení (spojité, silou...)
  • Výpočet průhybu, natočení, momentu a napětí v libovolném bodě
  • Zobrazení grafů průběhu počítaných veličin
  • Výpočet koeficientu bezpečnosti
  • Výpočet minimální tloušťky desky či maximálního zatížení

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury (Roark formulas, Machinery's Handbook 26th, Teorie desek a skořepin [doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc.] a dalších).

Průhyb a napětí desek