Produkty

Třecí brzdy a spojky

Program je určen pro návrh, výpočet a kontrolu čtyř základních typů třecích brzd a spojek. V programu je možné také určit kinetickou energii a zatěžovací momenty mechanismů.

Program umožňuje:

 • Výpočet zatížení brzdy.
 • Výpočet rozběhového zatížení spojky.
 • Kontrolu zatížené spojky.
 • Návrh a kontrolu:
  • Diskové brzdy / spojky.
  • Kuželové brzdy / spojky.
  • Bubnové brzdy / spojky.
  • Pásové brzdy / spojky.
 • Výpočet a kontrolu oteplení navržené brzdy/spojky.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, norem a firemních katalogů:

Literatura: [1] Clutches and Brakes Design and Selection; [2] Shigley’s Mechanical Engineering Design; [3] Textbook of Machine Design; [4] Brake Design and Safety; [5] Roloff / Matek - Maschinenelemente

Normy: VDI 2241-Blatt 1; VDI 2241-Blatt 2; SAE J866; SAE J661...

Katalogy: Ortlinghaus, Goizper, TAROX, FERODO...

Výpočet krouticího momentu Bubnová brzda - rozměry
Disková brzda - rozměry Disková brzda - výpočet