Produkty /

Toleranční analýza

Pro analýzu lineárních, rovinných a prostorových rozměrových řetězců jsou k dispozici dva programy, které kromě základní analýzy obsahují i řešení některých speciálních věcí, jako je například analýza rozměrového řetězce deformovaného v důsledku změny teploty a návrh tolerancí pro selektivní montáž.

Toleranční analýza lineárních rozměrových řetězců.

Program je určen pro toleranční analýzu lineárních (1D) rozměrových řetězců

Program řeší následující úlohy:

  • Toleranční analýza, syntéza a optimalizace rozměrového řetězce pomocí aritmetické metody "WC" (Worst case) resp. statistické metody "RSS" (Root Sum Squares).
  • Analýza rozměrového řetězce deformovaného v důsledku změny teploty.
  • Rozšířená statistická analýza rozměrového řetězce metodou "6 Sigma".
  • Toleranční analýza rozměrového řetězce při selektivní montáži včetně optimalizace počtu sestavených výrobků.

Všechny řešené úlohy umožňují pracovat s normalizovanými hodnotami tolerancí a to jak při návrhu, tak i při optimalizaci rozměrového řetězce.

Toleranční analýza lineárních rozměrových řetězců Toleranční analýza - grafy

Toleranční analýza rovinných a prostorových rozměrových řetězců

Program je určen pro toleranční analýzu rovinných (2D) a prostorových (3D) rozměrových řetězců.

Program řeší následující úlohy:

  • Toleranční analýza rozměrového řetězce metodou "Worst case".
  • Toleranční analýza rozměrového řetězce metodou "Monte Carlo".

Při návrhu rozměrového řetězce umožňuje výpočet pracovat s normalizovanými hodnotami tolerancí.

Ve výpočtech jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.

Seznam použitých norem: ANSI B4.1, ISO 286, ISO 2768, DIN 7186

Toleranční analýza rovinných a prostorových rozměrových řetězců