Produkty

Hydrodynamická axiální kluzná ložiska a kluzná ložiska s naklápěcími segmenty

Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického axiálního kluzného ložiska a kluzného ložiska s naklápěcími segmenty. V programu je možné řešit další úlohy, jako viskozitu maziv, parametry třecích materiálů atd.

Program obsahuje a řeší:

  • Návrh rozměrů axiálního kluzného ložiska na základě zatížení a provozních podmínek.
  • Kontrolní výpočet různých typů ložisek.
  • Návrh vhodného maziva, databáze olejů, výpočty viskozity.
  • Výpočet pracovních teplot, koeficientu tření, průtoku maziva a dalších parametrů.
  • Databáze kluzných materiálů a jejich parametrů.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, norem a firemních katalogů.

[1] Strojně technická příručka (Svatopluk Černoch)
[2] Shigley’s Mechanical Engineering Design
[3] Strojírenská příručka (1992)
[4] Machinery’s Handbook (26th Edition)
[5] Části a mechanismy strojů II
[6] Tribologie (Jan Bečka)

Související normy: ISO 12130, ISO 12131, DIN 31654, ISO 2909, ISO 3448, ISO 4381, ISO 4382, ISO 2909, ISO 3448

Katalogy a firemní materiály: SKF, FAG, INA, Timken, RBC Bearings Incorporated, Tecnamic GmbH...

Hydrodynamická axiální kluzná ložiska Hydrodynamická axiální kluzná ložiska Hydrodynamická axiální kluzná ložiska - výpočet