Produkty

Hydrodynamická radiální kluzná ložiska

Program je určen pro návrh a kontrolu hydrodynamického kluzného radiálního ložiska. V programu je možné řešit další úlohy jako viskozitu maziv, tolerance uložení hřídelí a ložisek, parametry třecích materiálů, výpočet ložiskové vůle atd.

Program obsahuje a řeší:

  • Návrh rozměrů radiálního kluzného ložiska na základě zatížení a provozních podmínek.
  • Kontrolní výpočet různých typů ložisek.
  • Návrh ložiskové vůle a výpočet tolerancí ložiska a hřídele.
  • Návrh vhodného maziva, databáze olejů, výpočty viskozity.
  • Výpočet pracovních teplot, koeficientu tření, průtoku maziva a dalších parametrů.
  • Databáze kluzných materiálů a jejich parametrů.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury, norem a firemních katalogů.

[1] Strojně technická příručka (Svatopluk Černoch)
[2] Shigley’s Mechanical Engineering Design
[3] Strojírenská příručka (1992)
[4] Machinery’s Handbook (26th Edition)
[5] Části a mechanismy strojů II
[6] Tribologie (Jan Bečka)

Související normy: ISO 7902, DIN 31652, ISO 2909, ISO 3448, ISO 3547, ISO 12129, ISO 4381, ISO 4382 , ISO 2909, ISO 3448, DIN 504.

Katalogy a firemní materiály: SKF, FAG, INA, Timken, RBC Bearings Incorporated, Tecnamic GmbH...

Hydrodynamická radiální kluzná ložiska Hydrodynamická radiální kluzná ložiska Hydrodynamická radiální kluzná ložiska - výpočet