Produkty /

Deformace a napětí rotačních skořepin

Výpočet řeší deformace a průběhy napětí u rotačních skořepin zatížených axiální silou, tlakem, radiální silou a ohybovým momentem. Tento program je určen pro skořepiny homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Výpočet dále umožňuje řešení spojení dvou skořepin s rozdílnými parametry (tloušťka, materiál, rozměry...).

Program umožňuje:

  • Výpočet válcové, kuželové a kulové tenkostěnné skořepiny
  • Výpočet válcové a kulové tlustostěnné skořepiny
  • Výpočet kruhové desky
  • Volbu různých způsobů zatížení (spojité, silou, momentem, rotační, zatížení kapalinou...)
  • Výpočet deformace, natočení, momentu a napětí v libovolném bodě
  • Zobrazení grafů průběhu počítaných veličin

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury (Roark formulas, Machinery's Handbook 26th, Teorie desek a skořepin [doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc.] a dalších).

Skořepiny - příklady řešení Deformace a napětí rotačních skořepin