Produkty /

Zkrutná pružina, návrh, kontrola

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh šroubovitých pružin válcových zkrutných z drátů a tyčí kruhového průřezu, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Kromě návrhu geometrických a pevnostních parametrů výpočet spolupracuje s CAD systémy.

Program řeší následující úlohy:

  • Automatický návrh pružiny.
  • Výběr optimální varianty provedení pružiny z hlediska pevnostního, geometrického a hmotnostního.
  • Statická a dynamická pevnostní kontrola.
  • Výpočet pracovních sil pružiny známých výrobních a montážních rozměrů.
  • Výpočet montážních rozměrů pro známé zatížení a výrobní parametry pružiny.
  • Podpora výpočtu pružin formovaných za tepla a za studena.
  • Program obsahuje tabulku běžně používaných pružinových materiálů podle ISO, EN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS a dalších.
  • Podpora 2D a 3D CAD systémů.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem EN 13906-3, DIN 2088.

Návrh a kontrola Zkrutné pružiny Zkrutná pružina - 2D a 3D model