Produkty /

Plošné charakteristiky

Výpočet řeší plošné charakteristiky obecných profilů a hmotnostní charakteristiky těles vzniklých vytažením nebo rotací profilu.

Program umožňuje:

  • Tvorbu profilu v jednoduchém grafickém editoru.
  • Výpočet plošných charakteristik (Ix, Sx) k hlavním osám procházejícím těžištěm.
  • Výpočet plošných charakteristik (Ix, Sx) k libovolně natočeným osám procházejícím těžištěm včetně grafu.
  • Výpočet charakteristik k natočeným osám, které procházejí libovolným bodem.
  • Výpočet objemových a hmotnostních charakteristik (V, m, Im) těles vzniklých vytažením nebo rotací profilu.
Plošné charakteristiky profilů a hmotnostní charakteristiky těles