Produkty /

Tolerance

Tento sešit obsahuje tabulky a výpočty pro snadnou volbu uložení strojních součástí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek.

Pomocí tohoto nástroje lze řešit následující úlohy:

  • Volba vhodného uložení strojních částí dle mezinárodního standardu ISO 286.
  • Stanovení rozměrových tolerancí a úchylek strojních částí dle mezinárodního standardu ISO 286.
  • Volba preferovaného uložení strojních částí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek dle ANSI B4.1.
  • Určení nepředepsaných mezních úchylek délkových a úhlových rozměrů dle ISO 2768.
  • Automatický návrh uložení pro danou vůli resp. přesah uložení.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem ANSI, ISO, DIN a dalších.

Seznam norem: ANSI B4.1, ANSI B4.2, ISO 286, ISO 1829, ISO 2768, EN 20286, JIS B 0401

Tabulky a výpočty pro volbu uložení strojních součástí