Produkty /

Převody jednotek, tabulky

MITCalc obsahuje kromě mnoha výpočtů, také řadu srovnávacích a převodních tabulek.

Převody jednotek.

Tabulka umožňující konvertovat mezi sebou různé jednotky z různých jednotkových soustav. Navíc umožňuje konverze týkající se ozubení (modul, rozteč, mm, palce), drsností a převody tvrdostí materiálu a jejich pevností.

Tabulky koeficientů bezpečnosti.

Několik používaných teorií a tabulek pro stanovení koeficientu bezpečnosti odpovídajícího návrhovým podmínkám.

Srovnávací tabulka převodů.

Ucelené informace umožňující rychle zvolit vhodný a optimální typ převodu s konstantním převodovým poměrem.

Srovnávací tabulka hřídelových spojů.

Při volbě typu spoje hřídele s nábojem vám může pomoci toto srovnání základních vlastností jednotlivých typů spoje.

Viskozita oleje.

V grafech jsou znázorněny křivky pro jednotlivé třídy viskozity v závislosti na teplotě.

Viskozita oleje