Produkty /

Aerodynamika vozidel

Program je určen k jednoduché simulaci pohybu vozidla. Program řeší následující úlohy:

  • Jednoduchá definice parametrů vozidla
  • Výběr ze seznamu typických vozidel
  • Výpočet sil
  • Výpočet zatížení, energií, spotřeby a dojezdu
  • Grafické zobrazení výsledků

Při výpočtu jsou použity údaje, postupy, algoritmy a informace z odborné literatury a katalogů výrobců.

Aerodynamika vozidel