Produkty /

Ozubené řemeny, návrh, pevnostní kontrola

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu řemenových převodů ozubenými řemeny.

Program řeší následující úlohy:

  • Výběr výkonově vhodného typu řemene.
  • Výběr optimální varianty převodu z hlediska výkonového, geometrického a hmotnostního.
  • Možnost návrhu nestandardního převodu.
  • Výpočet všech potřebných pevnostních a geometrických parametrů.
  • Výpočet silových parametrů a osového zatížení.
  • Podpora 2D a 3D CAD systémů.

Program spolupracuje s CAD systémy a obsahuje příslušné modely řemenic a řemenů. Výpočty používají postupy, algoritmy a údaje z ANSI, RMA (Rubber Manufacturers Association), ISO, DIN, BS a podkladů z katalogů firem ContiTech® a Gates Rubber Company®. Databáze řemenů obsahuje 20 nejpoužívanějších typů ozubených řemenů.

Seznam norem: Synchronous Belts ANSI/RMA IP-24-1983, DIN 7721, DIN ISO 5296, ISO 5295, ISO 5294

Synchronní řemeny - Doporučený typ klínového řemene Synchronní řemeny- Rozměry řemenice a řemene
Synchronní řemeny - 2D výkres Synchronní řemeny - 3D model