Produkty

Nosníky

Program je určen k výpočtu přímých maximálně třikrát staticky neurčitých nosníků s konstantním osově symetrickým profilem.

Program řeší následující úlohy:

  • Jednoduchá definice typu nosníku a jeho zatížení s vizuální kontrolou.
  • Výpočet plošných charakteristik 20ti typů průřezů.
  • Výpočet reakcí v podporách.
  • Výpočet minimálního / maximálního ohybového momentu, napětí a průhybu nosníku.
  • Výpočet a grafické zobrazení momentu, napětí, průhybu a natočení zatíženého nosníku.
  • Program obsahuje tabulku materiálů a tabulku plošných charakteristik W, S, C, L profilů podle ANSI/AISC a I, U, L a T profilů podle DIN/ISO.

Ve výpočtu jsou použita data, postupy, algoritmy a údaje z odborné literatury a norem AISC, ISO, DIN a BS.

Seznam norem: DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, AISC S, AISC C, AISC L, AISC LU a další.

Tvar, rozměry a zatížení nosníku Tvar, rozměry a zatížení nosníku
Průhyb nosníku Ohybové napětí Natočení nosníku