Produkty /

Převod více řemenicemi/řetězovými koly

Výpočet je určen pro geometrický návrh řemenových / řetězových převodů s více koly (max. 15).

Program řeší následující základní úlohy.

  • Výpočet potřebné délky řemenu / řetězu ze známé polohy a průměrů kol.
  • Dosažení požadované (tabulkové) délky řemenu / řetězu změnou polohy vybraného kola.
  • Výpočet geometrie (úhly opásání, počty zubů v záběru, osové vzdálenosti....).
  • Výpočet radiální síly působící na osu kola.
  • Program spolupracuje se 2D CAD systémy
Geometrický návrh řemenových / řetězových převodů s více koly Geometrický návrh řemenových / řetězových převodů s více koly - 2D výkres