Vyhledání výpočtu

Obsah:

Vyhledání výpočtu

Při intenzivnějším používání výpočtů se vám bude zvětšovat množství *.xls výpočtových souborů s různými variantami řešení či souborů určených pro různé projekty. Pro jednoduché vyhledání výpočtu a pro snadnou orientaci mezi výpočetními *.xls soubory je určen tento nástroj, který umožňuje:

  1. Prohledání kompletní adresářové struktury včetně vnořených podadresářů.
  2. Načtení všech informací z hlaviček výpočtů do přehledné tabulky.
  3. Jednoduché filtrování a vyhledávání podle zadaných parametrů.
  4. Rychlé otevření vybraného souboru / výpočtu.

Ovládání a syntaxe.

Informace o syntaxi a ovládání výpočtu naleznete v dokumentu "Ovládání, struktura a syntaxe výpočtů".

Postup při vyhledávání.

Postup při prvním vyhledávání dokumentů bude následující:

  1. Nastavte složky (adresáře), které budou prohledávány tlačítkem "Přidat cestu do seznamu složek" [2].
  2. Načtěte informace z hlaviček všech nalezených výpočtů - prohledávání spustíte tlačítkem "Prohledat označené - naplnit tabulku" [2].
  3. Zapněte Automatický Filtr tlačítkem "Automatický filtr Ano/Ne" [2].
  4. Nastavte vyhledávací podmínky ve filtrech, a vyhledejte požadovaný dokument.
  5. Nastavte na dokument v tabulce kurzor a tlačítkem "Otevřít" [1] jej otevřete.
Tip: Sešit s vyplněnou tabulkou uložte, při dalším hledání nebude třeba procházet a zkoušet všechny nalezené *.xls soubory, což je časově náročné.

Informace o výpočtu. [1]

V tomto odstavci jsou zobrazeny všechny informace z hlavičky výpočtu, na kterém je nastaven kurzor v Tabulce nalezených výpočtů [3]. Výpočet, jehož hlavičková data vidíte v tomto odstavci, otevřete stisknutím tlačítka "Otevřít" v pravém dolním rohu.

Nastavení prohledávaných složek, načtení informací z výpočtů. [2]

V tomto odstavci nastavujete parametry vyhledávání, spouštíte vyhledávání a zapínáte Filtrovací algoritmus Excelu.

2.1 Seznam prohledávaných složek.

V levé části tohoto odstavce je tabulka, do které zadejte všechny složky (adresáře), které chcete prohledat. Prohledávací algoritmus prochází zadané složky včetně všech vnořených složek. Cestu ke kořenové složce můžete přímo vypsat do volného pole nebo stiskněte tlačítko "Přidat cestu do seznamu složek" a kořenovou složku vyberte v dialogu, který je zobrazen. Vybraná složka je přidána na první volnou pozici.

Příklad: Na disku C: máte složku "MyProjects", která obsahuje vnořené složky "Project-A", "Project-B", "Project-C". Zadejte do seznamu prohledávaných složek "C:\MyProjects". Po spuštění prohledávání bude prohledána složka "MyProjects" včetně všech vnořených složek "Project-X".

2.2 Prohledávání.

Prohledávací algoritmus prochází postupně všechny kořenové složky ze seznamu které mají nastaven příznak prohledávání [2.2]. Pokud nalezne v prohledávané složce (včetně všech vnořených složek) *.xls soubor, zjistí, jestli se jedná o sešit výpočtu. Pokud ano, jsou všechny informace z hlavičky výpočtu zkopírovány do jednoho řádku "Tabulky výpočtů" [3].

Pokud je prohledávaný soubor ochráněn heslem, jste v průběhu prohledávacího procesu na toto heslo dotázáni.

Tip: Při větším množství prohledávaných *.xls souborů může celý proces trvat poměrně dlouho. Vhodné proto může být uložení souboru s výsledky hledání a hledání opakovat pouze jednou za čas.

2.3 Odstranění tabulky.

Stisknutím tlačítka smažete všechny záznamy v tabulce nalezených výpočtů.

2.4 Automatický filtr Ano/Ne.

Tlačítko zapíná / vypíná funkci Automatického filtru. Po zapnutí jsou zobrazeny v hlavičce tabulky nalezených výpočtů malá tlačítka. Po stisknutí tlačítka můžete nastavit filtr podle svých požadavků a tím nastavit, které řádky budou zobrazeny. Můžete tak například vyhledat všechny výpočty libovolných typů převodů, které mají vstupní výkon 2kW/HP, nebo všechny výpočty související s normou DIN.

Tip: Automatický filtr je velmi výkonný nástroj MS Excelu. Více informací o tom, jak jej používat, naleznete v originální dokumentaci MS Excelu.

Tabulka nalezených výpočtů. [3]

V tabulce jsou informace z hlaviček všech nalezených výpočtů. Jeden řádek - jeden výpočet. Pokud vyberete libovolnou buňku v této tabulce, je žlutě zvýrazněn řádek procházející vybranou buňkou. Informace ze zvýrazněného řádku jsou přeneseny do prvního odstavce [1].

Nastavení, změna jazyka.

Informace o nastavení parametrů výpočtu a nastavení jazyka naleznete v dokumentu "Nastavení výpočtů, změna jazyka".

Uživatelské úpravy výpočtu.

Všeobecné informace o tom, jak je možné měnit a rozšiřovat sešity výpočtu, jsou uvedeny v dokumentu "Úpravy sešitu (výpočtu)".

Dodatky - Tento výpočet:

Kromě změny šířky či výšky řádků nedoporučujeme žádné provádění úprav v tomto sešitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^