Uživatelské rozhranní

Většina výpočtů má podobné uživatelské rozhranní, jehož předností je logická struktura úlohy shora dolů - od zadání k výsledkům. Tedy tak, jak jste zvyklí postupovat pokud řešíte úkol s kalkulačkou na listu papíru.

Mezi některé další výhody patří:

Systém “Poznámek experta” obsahující rady a doporučení pro vstupní a výstupní hodnoty [1].

Podpora milimetrových i palcových jednotek [2].

Doporučené hodnoty - výpočet umí navrhnout (odhadnout) řadu koeficientů [3].

Při libovolné změně okamžité přepočítání úlohy (tabulky).

Ve většině výpočtů je k dispozici “Automatický návrh”, který s minimem vstupních informací navrhne řadu řešení podle zvoleného optimalizačního parametru (např. hmotnost, bezpečnost, rozměry) [4].

Picture of user interface